Oct 22, 2019   8:36 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Assessment of Computer Literacy Using Eyetracking
Written by (author): Bc. Ľubomír Jesze
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Peter Gašpar
Final thesis progress:Final thesis was unsuccessfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odhad digitálnej gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu
Summary:Pri testovaní používateľských rozhraní je dôležité vedieť, nakoľko je testovací používateľ zdatný vo vykonávaní činností pri interakcii s týmto rozhraním. Je teda dôležité zistiť jeho úroveň digitálnej gramotnosti. V súčasnosti je toto zistenie možné pomocou dotazníkov, ktoré dáme testovaciemu používateľovi vyplniť. Tento spôsob je však časovo náročný. Práca nadväzuje na metodiku automatického odhadu digitálnej gramotnosti na základe interakcie testovacieho používateľa s rozhraním s použitím sledovania pohľadu. Cieľom práce je navrhnúť a overiť metódu, ktorá bude slúžiť na zistenie úrovne digitálnej gramotnosti používateľa na základe dát z interakcie používateľa s testovaným rozhraním. Metóda je založená na metrikách počítaných z interakcie používateľa počas riešenia zadanej úlohy na webovej stránke. Overenie realizujeme za pomoci dotazníka Computer Literacy Scale (CLS).
Key words:digitálna, gramotnosť, sledovanie pohľadu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited