Oct 18, 2019   8:30 p.m. Lukáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automatic Identification of Usability Problems on the Web from Eye-Tracking Data
Written by (author): Ing. Matej Víťaz
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Róbert Móro, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatická identifikácia problémov použiteľnosti na Webe z údajov pohľadu používateľa
Summary:Testovanie použiteľnosti a prístupnosti používateľských rozhraní je častokrát podceňovaná úloha pri vývoji webových stránok. Problémy použiteľnosti môžu frustrovať používateľov a v konečnom dôsledku znížiť konverziu. Počas testovania používateľského zážitku sa zaznamenáva veľké množstvo údajov, ktoré je následne potrebné manuálne analyzovať expertami na používateľský zážitok. Na základe údajov pohľadu používateľa je možné niektoré problémy použiteľnosti identifikovať automaticky. Nástroj schopný automaticky identifikovať problémy použiteľnosti a predpovedať, resp. indikovať ich možné príčiny by mohol manuálnu analýzu zaznamenaných údajov zjednodušiť a urýchliť. V tejto práci sme analyzovali súčasné metódy identifikácie problémov použiteľnosti a nástroje na jej automatizovanie. Jednotlivé metódy sme opísali, vzájomne porovnali a diskutujeme ich výhody a nevýhody. Následne sme navrhli a implementovali komplexnú infraštruktúru na nahrávanie a pre prehrávanie činnosti používateľa na webe (z angl. visitor session recording), ktorá slúži ako podporný rámec pre automatickú identifikáciu problémov použiteľnosti. Infraštruktúra slúži na zaznamenávanie, uchovanie a opakované prehrávanie interakcie používateľa s používateľským rozhraním webovej stránky. Navrhli sme a implementovali vlastnú metódu na automatickú identifikáciu problémov použiteľnosti s ohľadom na integráciu do vytvorenej infraštruktúry. Následne sme vytvorenú metódu evaluovali vykonaním UX experimentu na našej fakulte.
Key words:pohľad používateľa, problém použiteľnosti, automatická identifikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited