Oct 14, 2019   5:17 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automatic identification of usability problems in moderated tests using user emotions
Written by (author): Ing. Miloslav Smetana
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatická identifikácia problémov použiteľnosti pri moderovaných testoch s využitím emócií používateľa
Summary:Identifikácia problémov použiteľnosti webových aplikácií je stále veľmi nákladná a časovo náročná. Hlavnou príčinou týchto negatívnych faktorov je manuálne vyhod- nocovanie zaznamenaných údajov z testovania, ktoré sú analyzované UX špecia- listami. V súčasnosti existuje viacero štúdií, ktoré tieto negatívne faktory redukujú práve automatickou detekciou niektorých problémov použiteľnosti. Tieto štúdie však pracujú len s údajmi z jedného zdroja a to väčšinou s aktivitami používate- ľov, ako napríklad kliknutia,scrollovanie alebo pohyb myšou. Navyše existujúce webové nástroje, ktoré pomáhajú pri analyzovaní použiteľnosti nedisponujú auto- matickou detekciou problémov použiteľnosti. Hlavnou výhodou týchto riešení je väčšinou možnosť vzdialeného testovania. Naše riešenie by malo na jednej strane automaticky identifikovať niektoré problémy použiteľnosti na základe akcií použí- vateľov v spojení s ich emóciami a na druhej strane by malo mať formu vzdialeného a moderovaného testovania.
Key words:problémy použiteľnosti, moderované testovanie, emócie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited