Oct 23, 2019   4:01 p.m. Alojza
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Automatized real time user experience evaluation on the Web
Written by (author): Bc. Adrián Nagy
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was unsuccessfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Automatizované vyhodnocovanie používateľského zážitku na Webe v reálnom čase
Summary:Píše sa rok 2019. Žijeme v informačnom veku, v ktorom sa internet stal samozrejmou súčasťou našich životov a zároveň primárnym zdrojom informácií. Kvalitu informácií dokážeme len ťažko vyhodnotiť, no kvalitu ich reprezentácie na internete už áno, prostredníctvom používateľských štúdií. Práca sa zameriava na moderované vzdialené testovanie používateľského zážitku a na aspekty nimi spojené. V úvodných častiach sa zaoberá koreláciou výhod a nevýhod osobných voči vzdialeným používateľským testom, predstavením role moderátora a zároveň detailnou analýzou súčasných nástrojov pre podporu moderovaného vzdialeného testovania. Nadmerná časť analýzy problémovej oblasti je venovaná výskumu metód automatizovaného odhaľovania problémov použiteľnosti naprieč rôznymi prístupmi. Záver analýzy popisuje emóciu frustrácie a jej možné indikátory, pričom ich koreluje s problémami použiteľnosti. Ďalšia časť pozostáva z návrhu metódy automatizovaného vyhodnocovania používateľského zážitku, prislúchajúcej infraštruktúry a metodológie, prostredníctvom ktorej metódu vyhodnocujeme. Vzhľadom na skutočnosť, že v práci rozširujeme súčasnú infraštruktúru o podporu moderovaných používateľských testovaní sa návrh zameriava aj na opis architektúry a podporných funkcionalít, ktoré bolo nevyhnutné implementovať. Samotnou implementáciou sa zaoberá separátna časť, v ktorej sú popísané technické aspekty realizácie a použité algoritmy. V záverečnej časti overujeme metódu, prostredníctvom 2 moderovaných vzdialených štúdií, pričom zisťujeme, či je možné na základe emócie frustrácie odhaliť problémové oblasti.
Key words:Používateľský zážitok, UX, Web, Reálny čas, Frustrácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited