Oct 24, 2019   2:29 a.m. Kvetoslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:User digital literacy estimation using eye tracking
Written by (author): Bc. Peter Písecký
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Patrik Hlaváč
Final thesis progress:Final thesis was unsuccessfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odhad digitálnej gramotnosti používateľa s využitím sledovania pohľadu
Summary:Dôležitou súčasťou procesov testovania používateľských rozhraní a používateľského zážitku sú znalosti o testujúcich používateľoch. Testovanie používateľského rozhrania sa vykonáva za cieľom získania užitočných informácií, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu jeho návrhu. Pre tento účel je nutné poznať charakteristiky účastníkov testovania, aby sa z jeho výsledkov dali vyvodiť čo najužitočnejšie informácie. Cieľom tejto práce je navrhnúť metódu na automatizáciu odhadu úrovne zručnosti používateľov tak, aby sa dala vhodne zasadiť do procesu testovania webových grafických rozhraní. Súčasťou tejto práce je prieskum stavu výskumu digitálnej gramotnosti, ktorá pokrýva širokú skupinu podradených zručností a ďalších gramotností potrebných pre úspešné zapojenia sa do práce s digitálnymi technológiami. Z tejto oblasti sme sa bližšie zamerali na prieskum webovej gramotnosti a s ňou súvisiacu oblasť navigácie v prostredí webu. Metóda navrhnutá v rámci tohto výskumu bude zameraná na odhad navigačných schopností používateľov v prostredí webu.
Key words:sledovanie pohľadu, klasifikácia, navigácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited