Oct 19, 2019   4:30 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identification number: 17452
University e-mail: 2007250174 [at] stuba.sk
University e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovník s VŠ vzdelaním - Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Publications     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Search in Source Code Including Temporal Dynamics
Written by (author): Ing. Juraj Vincúr
Department: Institute of Informatics, Information Systems and Software Engineering (FIIT)
Thesis supervisor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Opponent:Ing. Karol Rástočný, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením časovej dynamiky
Summary:V tejto práci analyzujeme súčasné možnosti riešenia problematiky vyhľadávania relevantných informácií v zdrojových kódoch, počas procesu vývoja softvérového systému, za účelom znovu použiteľnosti a úprav existujúcich implementácií. Sústredíme sa na metódy, ktoré neporovnávajú len podobnosť kľúčových slov ale aj ich vzájomné vzťahy. Skúmame, akým spôsobom vplýva aspekt dynamiky na vyhľadávanie a analyzujeme možnosti vylepšení spomínaných metód v tomto smere. Analyzujeme však nie len samotne princípy vyhľadávania ale aj rozdielne prístupy nasadenia a reprezentácie výsledných údajov so snahou identifikovať čo najvhodnejšie podmienky pre maximalizáciu efektívnosti a jednoduchosti spracovania výsledkov programátormi.
Key words:kontextove vyhladavanie, lsi, lsi, kontextove vyhladavanie, temporalna dynamika, temporalna dynamika

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited