25. 1. 2020  8:28 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Eduard Kuric, PhD.
Identifikační číslo: 17452
Univerzitní e-mail: eduard.kuric [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Publikace     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením reputácie ich autorov
Autor: Ing. Michael Garaj
Pracoviště: Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Vedoucí práce: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Oponent:Ing. Karol Rástočný, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením reputácie ich autorov
Abstrakt:Expertíza programátora je dôležitým faktorom dĺžky vývojového času potrebného k dokončeniu úlohy. Pri primerane správnom odhade expertízy programátora dokážeme ušetriť čas a úsilie pri všetkých fázach vývoja programu, a zároveň minimalizovať náklady spojené s danou úlohou. Súčasné hypotézy sú väčšinou intuitívne a výskum doteraz nedokázal kvantitatívny efekt expertízy programátora na čas potrebný pre vývoj. Priestor pre návrh metriky na odhad expertízy je veľký, pričom existuje už množstvo navrhnutých metrík, o ktorých nevieme, ktorá sa najviac približuje skutočnému vyjadreniu expertízy programátora. V našej práci predstavujeme nástroj, ktorý využíva údaje z histórie činnosti programátora zo servera Mylyn. Vychádzajúc zo získaných údajov sme navrhli metriku, ktorá berie do úvahy znalosť projektu, čo v našom prípade je miera, do akej sa daný programátor vyzná v projekte. Na výpočet tejto miery sme využili znalosť balíkov v projekte. Náš odhad expertízy sme potom porovnali s už existujúcou metrikou, ktorá tiež používa údaje z Mylynu. Na základe porovnania sme vypočítali mieru prepojenia týchto dvoch metrík.
Klíčová slova:reputácia programátora, vyhľadávanie v zdrojových kódoch, expertíza programátora

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně