Aug 5, 2020   9:32 a.m. Hortenzia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Identification number: 1780
University e-mail: peter.lacko [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts
     
Graduate
     
     
Final thesis
     
Projects     
     
     
Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateTypeFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Abelovský
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
June 2009
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Bádal
Preklad návrhových modelov do vyššieho programovacieho jazyka
May 2015
Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Viktor Bachratý
Rozpoznávanie obrazu pomocou RBF neurónových sietí
May 2008
Displaying the final thesis
4.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Viktor Bachratý
Učenie umelých neurónových sietí
May 2022
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Kamil Bartal
Použitie paralelného výpočtového stroja so spoločnou pamäťou na prehľadávanie grafu.
May 2011Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Bobovský
Predikcia časových radov pomocou hlbokých neurónových sietí
May 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Rudolf Brisuda
Spracovanie veľkého objemu dát v bioinformatike
May 2016
Displaying the final thesis
8.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Erik Bujna
Vytváranie databázových dopytov v prirodzenom jazyku
May 2014
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marek Cupák
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
May 2008Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Tomáš Čorej
Relačné databázy postavené nad rámcom MapReduce
May 2013
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Norbert Danišik
Spracovanie veľkých objemov dát získaných športovou aktivitou
May 2018Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Martin Detko
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
May 2011
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Michal Dolnák
Text summarization using neural networks
May 2020Displaying the final thesis
14.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Dorner
Optimalizácia spracovania veľkého objemu dát v gride
May 2014Displaying the final thesis
15.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Tomáš Fábry
Predikcia časových radov
May 2017
Displaying the final thesis
16.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Michal Farkaš
Predikcia spotreby energie pomocou hlbokých neurónových sietí
May 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Michal Farkaš
Prírodou inšpirované algoritmy
May 2020
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Frkáň
Predikcia časových radov použitím hlbokých neurónových sietí
May 2018Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Maroš Grošaft
Prediktívny model pre symetrickú hru
May 2018
Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Hlatký
Paralelné prehľadávanie herného stromu na viacjadrovom stroji so spoločnou pamäťou
May 2010
Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Hromádka
Paralelné prehľadávanie herného stromu
June 2007Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hrutka
Deduplikácia krátkych textov
April 2019
Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Hucko
Diacritics restoration using deep neural networks
May 2018
Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Martin Hurňák
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
May 2019
Displaying the final thesis
25.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. František Ivanko
Spracovanie veľkých objemov textových dát s využitím výpočtového modelu MapReduce
May 2012Displaying the final thesis
26.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Igor Jánoš
Učenie umelých neurónových sietí
May 2023
Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Filip Jurčacko
Dekompilátor pre architektúru MIPS
May 2015
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Filip Jurčacko
Spracovanie veľkého množstva binárnych súborov
May 2017
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Kasala
Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce
May 2012
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kaššay
Distribuované riešenie predikcie časových radov v energetike
May 2016Displaying the final thesis
31.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Kazimír
Predikcia časových radov
May 2017
Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Kazimír
Učenie agenta odmenou a trestom v simulovanom prostredí
April 2019
Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ján Kebísek
Spracovanie veľkého objemu dát využité na predikciu trajektórie pohybu
May 2015Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ondřej Kipila
Rozpoznávanie obrazu na mobilnom zariadení
May 2016
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Daniel Kĺč
Sekvenovanie DNA s extenzívnym využitím prostriedkov paralelizácie
May 2015
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Kostolanský
Analýza evolúcie zdrojových textov s využitím abstraktných syntaktických stromov
May 2014
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Kostolanský
Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce
May 2012
Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Radovan Kovačev
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
June 2009
Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Andrej Kozák
Paralelné prehľadávanie herného stromu na grafickom procesore
May 2011
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Kučera
Rozpoznávanie obrazu na mobilnom zariadení
May 2016
Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adam Kulíšek
Odporúčanie obsahu na webe pomocou hybridného odporúčacieho systému
May 2017
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marián Kuruc
Simulácia davu
May 2013
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Kyžňanský
Simulácia davu
May 2012Displaying the final thesis
44.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Lackovič
Paralelné prehľadávanie grafovej štruktúry na grafickom procesore
May 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Lach
Ovládanie samojazdiaceho vozidla neurónovou sieťou
April 2019
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Lenčéš
Využitie dynamických prvkov správania pri preklade UML modelov do kódu
May 2015
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Leško
Automatizovaný agent pre párové obchodovanie
May 2018
Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Liščák
Predikcia časových radov
May 2016
Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Londák
Vytváranie databázových dopytov v prirodzenom jazyku
May 2013
Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Madzik
The use of reinforced learning to develop agent strategies in a multiagent environment
May 2020Displaying the final thesis
51.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Juraj Majerech
Optimization of energy consumption in HVAC systems using neural networks
May 2020
Displaying the final thesis
52.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Majerech
Predikcia časových radov
May 2018
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Jozef Melko
Vyhľadávanie zdrojov v neštruktúrovaných P2P sieťach
May 2014
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Meňhert
Detection of emotions in text with deep neural networks
May 2020
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Mercz
Vytváranie databázových dopytov v prirodzenom jazyku
May 2013
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Adam Mihalik
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
May 2010
Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Mišák
Použitie neurónových sietí k tvorbe stratégie párovej symetrickej hry
May 2008
Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Denis Mitana
Prevod hovoreného slova na text s využitím neurónových sietí
May 2019Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Molnár
Hľadanie a analýza súvislostí vo veľkom textovom korpuse pomocou techniky MapReduce
May 2012
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Mrocek
Rozpoznávanie obrazu na mobilnom zariadení
May 2015
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Nosko
Aplikácia rekurentnej neurónovej siete na ohodnocovanie stavu hry
May 2010
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Perbecký
Predikcia časových radov
May 2017
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Pavol Perdík
Trénovanie neurónových sietí pomocou učenia sa s odmenou a trestom
May 2011
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Petričko
Learning a virtual agent using deep reinforcement learning
May 2020Displaying the final thesis
65.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Hana Pifková
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
June 2007Displaying the final thesis
66.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Roman Pikna
Ovládanie robota mobilným telefónom
May 2015
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Michal Polák
Predikcia časových radov
May 2017
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Polák
Učenie hlbokých architektúr s odmenou a trestom v doméne hier
April 2019
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Putala
Analýza biologických obrazových dát z mikroskopu
May 2016
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Putala
Vyhľadávanie zdrojov v neštruktúrovaných P2P sieťach
May 2014
Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Račev
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
May 2011Displaying the final thesis
72.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Lukáš Repka
Paralelné prehľadávanie herného stromu na architektúre Cell Broadband Engine
May 2011Displaying the final thesis
73.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Repka
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
May 2008
Displaying the final thesis
74.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jozef Rešetár
Simulácia davu
May 2012
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Šimon Sádecký
Natural language processing using neural networks
May 2020
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Šimon Sebechlebský
Analýza sentimetu s využitím neurónových sietí
May 2019
Displaying the final thesis
77.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Roman Slonskyi
Applying Artificial Intelligence in the Optimization Problem
May 2020
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ján Súkeník
Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov
May 2013Displaying the final thesis
79.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ján Súkeník
Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce
May 2011Displaying the final thesis
80.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ondrej Székely
Paralelné prehľadávanie herného stromu
May 2008Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Šalko
Natural language processing using neural networks
May 2020
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Slavomír Šárik
Vytváranie databázových dopytov v prirodzenom jazyku
May 2014
Displaying the final thesis
83.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Škoda
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
May 2010
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Štekláč
Porovnanie algoritmov klastrovania veľkých množín dát
June 2007
Displaying the final thesis
85.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Šustek
Využitie spracovania veľkých objemov dát v doméne spoplatneného internetového obsahu
May 2016
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Juraj Uhrin
Rozpoznávanie obrazu na mobilnom zariadení
May 2015
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matúš Ujhelyi
Plánovanie úloh pre distribuovaný výpočtový systém
May 2014
Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Valenčík
Rozoznávanie sémanticky príbuzných článkov vo Wikipédii
May 2012
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ivan Valenčík
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie
May 2010
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ľubomír Varga
Klasifikácia obrazových dát pomocou neurónových sietí
May 2009
Displaying the final thesis
91.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ľubomír Varga
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie
June 2007
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Volko
Meteorologická stanica - zariadenie internetu vecí
May 2017
Displaying the final thesis
93.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jozef Zvalo
Paralelné prehľadávanie herného stromu na viacjadrovom stroji so spoločnou pamäťou
May 2011Displaying the final thesis
94.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Židuliak
Natural language processing using neural networks
May 2018
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)
Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submitted
Final thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress