26. 9. 2020  4:29 Edita
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Identifikačné číslo: 1780
Univerzitný e-mail: peter.lacko [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

     
     
Záverečná práca          
Publikácie
     
Orgány     Vedené práce
     
Konferencie
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná prácaDokedy
Podrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Abelovský
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Bádal
Preklad návrhových modelov do vyššieho programovacieho jazyka
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Viktor Bachratý
Rozpoznávanie obrazu pomocou RBF neurónových sietí
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Viktor Bachratý
Učenie umelých neurónových sietí
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Kamil Bartal
Použitie paralelného výpočtového stroja so spoločnou pamäťou na prehľadávanie grafu.
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Bobovský
Predikcia časových radov pomocou hlbokých neurónových sietí
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Rudolf Brisuda
Spracovanie veľkého objemu dát v bioinformatike
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Erik Bujna
Vytváranie databázových dopytov v prirodzenom jazyku
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Marek Cupák
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Čorej
Relačné databázy postavené nad rámcom MapReduce
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Norbert Danišik
Spracovanie veľkých objemov dát získaných športovou aktivitou
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Detko
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Dolnák
Sumarizácia textu pomocou neurónových sietí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Dorner
Optimalizácia spracovania veľkého objemu dát v gride
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Fábry
Predikcia časových radov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Farkaš
Predikcia spotreby energie pomocou hlbokých neurónových sietí
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Michal Farkaš
Prírodou inšpirované algoritmy
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Frkáň
Predikcia časových radov použitím hlbokých neurónových sietí
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Grošaft
Prediktívny model pre symetrickú hru
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Hlatký
Paralelné prehľadávanie herného stromu na viacjadrovom stroji so spoločnou pamäťou
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ľubomír Hromádka
Paralelné prehľadávanie herného stromu
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Michal Hrutka
Deduplikácia krátkych textov
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrej Hucko
Korekcia diakritiky textu s použitím hlbokých neurónových sietí
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Martin Hurňák
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. František Ivanko
Spracovanie veľkých objemov textových dát s využitím výpočtového modelu MapReduce
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Filip Jurčacko
Dekompilátor pre architektúru MIPS
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Filip Jurčacko
Spracovanie veľkého množstva binárnych súborov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Štefan Kasala
Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Kaššay
Distribuované riešenie predikcie časových radov v energetike
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jakub Kazimír
Predikcia časových radov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Kazimír
Učenie agenta odmenou a trestom v simulovanom prostredí
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Kebísek
Spracovanie veľkého objemu dát využité na predikciu trajektórie pohybu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ondřej Kipila
Rozpoznávanie obrazu na mobilnom zariadení
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Daniel Kĺč
Sekvenovanie DNA s extenzívnym využitím prostriedkov paralelizácie
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Kostolanský
Analýza evolúcie zdrojových textov s využitím abstraktných syntaktických stromov
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Kostolanský
Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Radovan Kovačev
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Andrej Kozák
Paralelné prehľadávanie herného stromu na grafickom procesore
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Kučera
Rozpoznávanie obrazu na mobilnom zariadení
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Adam Kulíšek
Odporúčanie obsahu na webe pomocou hybridného odporúčacieho systému
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Kuruc
Simulácia davu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Kyžňanský
Simulácia davu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľubomír Lackovič
Paralelné prehľadávanie grafovej štruktúry na grafickom procesore
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Lach
Ovládanie samojazdiaceho vozidla neurónovou sieťou
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Marek Lenčéš
Využitie dynamických prvkov správania pri preklade UML modelov do kódu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Leško
Automatizovaný agent pre párové obchodovanie
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Tomáš Liščák
Predikcia časových radov
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Martin Londák
Vytváranie databázových dopytov v prirodzenom jazyku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Madzik
Použitie učenia s odmenou a trestom pri tvorbe stratégií agenta v multiagentovom prostredí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Majerech
Optimalizácia spotreby energie HVAC systémov s využitím neurónových sietí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Majerech
Predikcia časových radov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jozef Melko
Vyhľadávanie zdrojov v neštruktúrovaných P2P sieťach
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Meňhert
Detekcia emócií v texte pomocou hlbokých neurónových sietí
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Jakub Mercz
Vytváranie databázových dopytov v prirodzenom jazyku
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Adam Mihalik
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Mišák
Použitie neurónových sietí k tvorbe stratégie párovej symetrickej hry
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Denis Mitana
Prevod hovoreného slova na text s využitím neurónových sietí
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Molnár
Hľadanie a analýza súvislostí vo veľkom textovom korpuse pomocou techniky MapReduce
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Jakub Mrocek
Rozpoznávanie obrazu na mobilnom zariadení
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Nosko
Aplikácia rekurentnej neurónovej siete na ohodnocovanie stavu hry
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Tomáš Perbecký
Predikcia časových radov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavol Perdík
Trénovanie neurónových sietí pomocou učenia sa s odmenou a trestom
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Andrej Petričko
Učenie simulovaného agenta s pomocou hlbokého učenia posilňovaním
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Hana Pifková
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Pikna
Ovládanie robota mobilným telefónom
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
66.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Polák
Predikcia časových radov
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Polák
Učenie hlbokých architektúr s odmenou a trestom v doméne hier
apríl 2019Zobrazenie záverečnej práce
68.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Putala
Analýza biologických obrazových dát z mikroskopu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Putala
Vyhľadávanie zdrojov v neštruktúrovaných P2P sieťach
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marek Račev
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
71.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Lukáš Repka
Paralelné prehľadávanie herného stromu na architektúre Cell Broadband Engine
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Repka
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jozef Rešetár
Simulácia davu
máj 2012Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Šimon Sádecký
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Šimon Sebechlebský
Analýza sentimetu s využitím neurónových sietí
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Roman Slonskyi
Použitie umelej inteligencie pri riešení optimalizačného problému
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
77.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ján Súkeník
Analýza zdrojových kódov s využitím abstraktných syntaktických stromov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ján Súkeník
Spracovanie veľkých objemov dát s využitím výpočtového modelu MapReduce
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Székely
Paralelné prehľadávanie herného stromu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
80.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Matej Šalko
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Slavomír Šárik
Vytváranie databázových dopytov v prirodzenom jazyku
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Matej Škoda
Vytvorenie inteligentného agenta symbolickým prístupom umelej inteligencie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Štekláč
Porovnanie algoritmov klastrovania veľkých množín dát
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Martin Šustek
Využitie spracovania veľkých objemov dát v doméne spoplatneného internetového obsahu
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
85.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Uhrin
Rozpoznávanie obrazu na mobilnom zariadení
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matúš Ujhelyi
Plánovanie úloh pre distribuovaný výpočtový systém
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
87.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ivan Valenčík
Rozoznávanie sémanticky príbuzných článkov vo Wikipédii
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivan Valenčík
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
89.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Ľubomír Varga
Klasifikácia obrazových dát pomocou neurónových sietí
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
90.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ľubomír Varga
Vytvorenie inteligentného agenta subsymbolickým prístupom umelej inteligencie
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
91.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Juraj Volko
Meteorologická stanica - zariadenie internetu vecí
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Zvalo
Paralelné prehľadávanie herného stromu na viacjadrovom stroji so spoločnou pamäťou
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
93.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Patrik Židuliak
Spracovanie prirodzeného jazyka neurónovými sieťami
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná