Jun 17, 2019   6:56 a.m. Adolf
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Vladimír Kvasnička, DrSc.
Identification number: 1789
University e-mail: kvasnicka [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Informatics and Information Technologies (STU)

Contacts     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

The following list contains supervised theses at STU.

To limit the information stated in the table below, tick the desired items and click on the Restrict button.

Year of submission: Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Slavomír Blažek, PhD.
Binárna tomografia 3D objektov pomocou evolučných algoritmov
May 2010Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marián Bobrík
Použitie metafory chemostatu ako optimalizačného algoritmu
September 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): RNDr. Štefan Boor, PhD.
Použitie neurónových sietí ku korelácii štruktúry a vlastností molekúl
September 2010Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Adam Brček
Konštrukcia diagnózy chybného správania sa zložitých systémov
May 2010Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marian Buchta
Evolučná minimalizácia Boolovej funkcie pomocou Quinovej McCluskeyho metódy
May 2006Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Michal Cádrik
Riešenie hry Sudoku pomocou logických pravidiel
May 2011Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Clementis, PhD.
Riešenie hry sudoku pomocou simulovaného žíhania
May 2011Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Clementis, PhD.
Riešenie úlohy obchodného cestujúceho pomocou simulovaného žíhania
June 2009Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Ladislav Clementis, PhD.
Study of game strategy emergence by using neural networks
September 2014Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Fülöp
Adaptívna kombinácia lokálnych neurónových sietí
May 2008Displaying the final thesis
11.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Štefan Gabura
Riešenie úlohy obchodného cestujúceho pomocou genetického algoritmu
June 2009Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ivan Gál
Použitie metódy "taboo search" pre stochastickú optimalizáciu kombinatoriálnych úloh
June 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Tomáš Hajas
Adaptívna kombinácia lokálnych neurónových sietí
May 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Homola
Hľadanie globálneho minima funkcie pomocou kvantového počítania
May 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Hruška
Stochastický optimalizačný algoritmus lokálneho prehľadávania s učením
May 2012Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Vladimír Hudec
Stochastická optimalizácia funkcií pomocou "chemostatu"
June 2007Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ondrej Kuzmík
Akcelerácia evolučného riešenia úlohy obchodného cestujúceho pomocou metódy kolektívnej pamäti
May 2014Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Peter Lacko, PhD.
Emergencia stratégie hry v multiagentových systémoch
September 2007Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Ledňa
Štúdium vlastnosti algoritmov kvantového počítania pomocou programu Mathematica
May 2008Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislava Leitmanová
Evolučná minimalizácia Boolovej funkcie pomocou Quinovej McCluskeyho metódy
May 2006Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Michal Lulčo
Použitie programu JAPE k dôkazu formúl výrokovej a predikátovej logiky
May 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Anton Lysina
Evolučné programovanie celulárnych automatov
May 2008Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mačuga
Použitie koevolúcie ako intenzifikačného faktora evolučných algoritmov
May 2013Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Mészároš
Emergencia stratégie hry použitím subsymbolických prístupov umelej inteligencie
May 2012Displaying the final thesis
25.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Mešťaník
Adaptívna kombinácia lokálnych neurónových sietí
June 2007Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Ladislav Nagy
Metóda simulovaného žíhania k riešeniu kombinatoriálnych úloh
June 2007Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Katarína Novotná
Štúdium vzťahu medzi rekurentnou neurónovou sieťou s logickými neurónmi a konečnostavovým zariadením (automatom)
May 2013Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Zuzana Orthová
Riešenie hry Sudoku pomocou binárneho systému lineárnych rovníc
May 2013Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Princzkel
Adaptácia neurónových sietí pomocou Newtonovej a Raphsonovej metódy
May 2009Displaying the final thesis
30.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Daniel Princzkel
Metóda simulovaného žíhania k riešeniu kombinatoriálnych úloh
June 2007Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Matej Pružinský
Riešenie hry sudoku pomocou genetického algoritmu
May 2011Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tibor Sekereš
Použitie Hopfieldovej siete na optimalizáciu kombinatoriálnych problémov
May 2009Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Selnekovič
Reprezentácia znalostí pre neaxiomatický systém rozhodovania
May 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Matúš Svrček
Evolučná emergencia kooperácie v multiagentových systémoch
June 2007Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Róbert Šopinec
Riešenie problémov binárnej optimalizácie pomocou umelej chémie
May 2012Displaying the final thesis
36.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Tomáš Takáč
Aproximácia Boolovych funkcií pomocou symbolickej regresie a genetického programovania
May 2016Displaying the final thesis
37.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Tekeľ
Rekurentná autoasociatívná pamäť (RAAM)
December 2009Displaying the final thesis
38.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ľubomír Varga
Evolúcia kognitívneho orgánu agenta
September 2012Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress