Oct 22, 2019   10:32 a.m. Sergej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Identification number: 17958
University e-mail: peter.mazalan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Theater Studio - "SLOVAK NATIONAL STUDIO"
Written by (author): Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mobilné divadlo - interiér
Summary:Už z názvu projektu SLOVENSKÉ NÁRODNÉ ŠTÚDIO je zrejmé, že sa bude jednať o ironizujúci moment v podstate diela, ktorý paroduje klasické kamenné divadlo. Predmetom riešenia bolo vytvoriť interiér stavby. Zvolil som kompozíciu, ktorá tvorí interiér aj v samotnom exteriéry - lóže ako divadlo svet hľadiace do urbanistickej štruktúry Petržalky.
Key words:lóža, irónia, monumentalita/ gýč romantizmu


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited