Oct 14, 2019   12:33 p.m. Boris
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Identification number: 17958
University e-mail: peter.mazalan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Architectural symbolism in theater scenography
Written by (author): Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Opponent 2:prof. Peter Čanecký
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Architektonická symbolika v divadelnej scénografii
Summary:Divadelný priestor atmosféry, rovnako ako architektonický utilitárny priestor, má svoje kultúrne a spoločenské funkcie. Od počiatkov veľkých divadelných reforiem 20. storočia sa divadelný projekt stával výrazným, originálnym reinterpretovaním dramatickej predlohy. Divadlo malo tendenciu byt apelatívnou výpoveďou nie iba po hereckej a literárnej stránke, no tiež svojim vizuálnym spracovaním. Divadelníci začali narábať so širokou škálou výrazových foriem a prostriedkov. V našej práci skúmame cez scénografiu také divadlo, ktoré je divadlom architektúry a jeho symbolu. Či cez jeho vernú imitáciu na javiskách kamenných inštitúcií alebo cez experimentálne projekty, analyzujeme vzťah miesta k divadelnému predstaveniu a jeho sprostredkovaný účinok. Prácu koncipujeme ako historický prehľad takejto scénografie s akcentom na 20. a 21. storočie. Scénografiu staviame do nového kontextu k médiu architektúry. Výskum dizertačnej práce je zameraný na vytvorenie novej syntézy teórie scénografie a architektúry, vytvorením konzistentného textu, použiteľného aj ako súčasť metodického materiálu pre predmet Scénografia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity (ďalej FA STU). Práca je tiež postupne odprezentovaným teoretickým základom k experimentu, uskutočneným v rámci predmetu Scénografia so študentmi FA STU. Ten s teoretickou časťou výskumu priniesol zistenia k overeniu nami stanovených hypotéz o percepcii a interpretácií architektonického symbolu v scénografii a o relevancii scénografického vzdelania na architektonickej škole.
Key words:architektúra, realizmus, postmoderna , divadlo, Scénografia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited