17. 9. 2019  14:16 Olympia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Identifikačné číslo: 17958
Univerzitný e-mail: peter.mazalan [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Architektonická symbolika v divadelnej scénografii
Autor: Mgr. art. Ing. arch. Peter Mazalán, PhD.
Pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Michal Hronský, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Oponent 2:prof. Peter Čanecký
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Architektonická symbolika v divadelnej scénografii
Abstrakt:Divadelný priestor atmosféry, rovnako ako architektonický utilitárny priestor, má svoje kultúrne a spoločenské funkcie. Od počiatkov veľkých divadelných reforiem 20. storočia sa divadelný projekt stával výrazným, originálnym reinterpretovaním dramatickej predlohy. Divadlo malo tendenciu byt apelatívnou výpoveďou nie iba po hereckej a literárnej stránke, no tiež svojim vizuálnym spracovaním. Divadelníci začali narábať so širokou škálou výrazových foriem a prostriedkov. V našej práci skúmame cez scénografiu také divadlo, ktoré je divadlom architektúry a jeho symbolu. Či cez jeho vernú imitáciu na javiskách kamenných inštitúcií alebo cez experimentálne projekty, analyzujeme vzťah miesta k divadelnému predstaveniu a jeho sprostredkovaný účinok. Prácu koncipujeme ako historický prehľad takejto scénografie s akcentom na 20. a 21. storočie. Scénografiu staviame do nového kontextu k médiu architektúry. Výskum dizertačnej práce je zameraný na vytvorenie novej syntézy teórie scénografie a architektúry, vytvorením konzistentného textu, použiteľného aj ako súčasť metodického materiálu pre predmet Scénografia na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity (ďalej FA STU). Práca je tiež postupne odprezentovaným teoretickým základom k experimentu, uskutočneným v rámci predmetu Scénografia so študentmi FA STU. Ten s teoretickou časťou výskumu priniesol zistenia k overeniu nami stanovených hypotéz o percepcii a interpretácií architektonického symbolu v scénografii a o relevancii scénografického vzdelania na architektonickej škole.
Kľúčové slová:architektúra, realizmus, postmoderna , divadlo, Scénografia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene