Dec 14, 2019   10:47 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Identification number: 1830
University e-mail: justin.murin [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Institute of Automotive Mechatronics (FEEIT)
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)
External colleague - Faculty of Civil Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ján Bartko
Počítačová simulácia prenosu tepla v jadrovo-energetických zariadeniach
August 2014Displaying the final thesis
2.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Róbert Blaschke
Dynamická analýza mikro-elektro-mechanického aktuátora
May 2014Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Roman Bošanský
Diagnostika vybíjania akumulátorovej batérie
May 2008Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Boťanský
Elektro-tepelno-mechanická analýza lana so spojkou metódou konečných prvkov
May 2009Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Boťanský
Modelovanie a simulácia samostatných vonkajších silových vodičov metódou konečných prvkov
May 2007Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Darvaši
Modelovanie a simulácia MEMSov z funkcionálne gradovaného materiálu.
May 2013Displaying the final thesis
7.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Riešenie nelineárnych úloh s úplnými maticami tuhosti
April 2010Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Gabriel Gach
Elektromechanické aktuátory v automobiloch
May 2010Displaying the final thesis
9.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Gebura
Multifyzikálna analýza bezskrutkového kontaktu
December 2007Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Roman Gogola, PhD.
Počítačové modelovanie kmitania silových vodičov.
May 2016Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Peter Heretík
Modelovanie a simulácia oteplenia palivových článkov metódou konečných prvkov
September 2016Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Heretík
Termo-mechanická analýza palivového článku
May 2011Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Lukáš Horváth
Calculation of material moments of inertia of mechanical parts made of composite material
May 2019Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Hrabovský, PhD.
Modelovanie elektro-tepelno-mechanickej úlohy novým konečným prvkom s dvojsmernou premenlivosťou materiálových vlastností
May 2010Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Hrabovský, PhD.
Multiscale modeling and simulation of free vibration of FGM beams
September 2013Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Jasaň
Homogenizácia materiálových vlastnosti funkcionálne gradovaného materiálu
May 2013Displaying the final thesis
17.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Jediný
Modelovanie a simulácia aktívneho pruženia podvozku automobilu.
September 2013Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Oto Jeleník
Elastostatická analýza plastovej nádoby prečerpávacej vodnej elektrárne
May 2011Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Oto Jeleník
Modelovanie a simulácia dvojzväzkových vonkajších silových vodičov metódou konečných prvkov
May 2007Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrea Kandová
Modálna analýza nosníkových sústav s priestorovou premenlivosťou materiálových vlastností
May 2014Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Kara
Návrh a analýza kontaktu prúdovej dráhy
May 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Roman Kmotorka
Development of a nylon thread actuator
May 2019Displaying the final thesis
23.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Emil Korda
Modelovanie a simulácia prúdového vodiča z kompozitného materiálu
June 2009Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Michal Kostoláni
Research and development of the augmented reality system for maintenance of filling equipment.
May 2020Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Viktor Královič
Tlmenie mechanických sústav s využitím metódy akustických čiernych dier
September 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Jakub Križan
Využitie OCR obehu pri výrobe elektriny z termálnej vody
May 2017Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Jakub Križan
Využitie organického Clausius-Rankinovho obehu pri výrobe elektriny z odpadového tepla
May 2015Displaying the final thesis
28.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Kristián Krommer
Mechatronické systémy v automobilových svetlometoch
May 2010Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Stephan Kugler, PhD.
Vývoj laterálne stlačovaného štvoruzlového škrupinového konečného prvku
May 2010Displaying the final thesis
30.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Jana Kurajová
Modelovanie a simulácia kmitania mechanických sústav.
May 2016Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Miroslav Lukáč
Elastodynamická analýza elektrických lán so spojkou
May 2015Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dominik Lušťoň
Modálná analýza nosníkových sústav zhotovených z kompozitného materiálu
May 2013Displaying the final thesis
33.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Macák, PhD.
Prútový konečný prvok pre stacionárne vedenie tepla v 1D telesách z funkcionálne gradovaného materiálu
May 2008Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Tatiana Malinaričová
Modelling and simulation of eigenvibration of nylon sensors and actuators
May 2018Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Melek
Development and control of a nylon electro-thermomechanical actuator
May 2019Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Melek
Modelovanie termoelastických aktuátorov z rybárskeho vlasca
May 2017Displaying the final thesis
37.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Jana Molnárová
Homogenizácia materiálových vlastností funkcionálne gradovaného materiálu
May 2010Displaying the final thesis
38.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Murín
Elektro-tepelná analýza priemyselnej vidlice s bezkrutkovými kontaktmi
May 2013Displaying the final thesis
39.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Murín
Modelovanie a simulácia bezskrutkových kontaktov
May 2011Displaying the final thesis
40.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tomáš Paciga
Mechatronický návrh systému prenosnej vodnej elektrárne
May 2019Displaying the final thesis
41.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Pätoprstý
Webové rozhranie predmetu Počítačové riešenie polí
December 2007Displaying the final thesis
42.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Podešva
Modelovanie umelého svalu z netradičného materiálu.
May 2016Displaying the final thesis
43.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Eduard Ribar, PhD.
Optimalizácia energetických procesov hybridných pohonov vozidiel
August 2015Displaying the final thesis
44.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eduard Ribar, PhD.
Optimalizácia energetických procesov hybridných pohonov vozidiel
August 2015Displaying the final thesis
45.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Eduard Ribar, PhD.
Optimalizácia energetických procesov hybridných pohonov vozidiel
August 2015Displaying the final thesis
46.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Tibor Sedlár
Experimentálne a numerické riešenie stiesneného krútenia tenkostenných profilov.
September 2013Displaying the final thesis
47.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Rolf Seemann, PhD.
Modelling and Optimization of a Mechanical Structure for Rotating Ion Optical System
September 2010Displaying the final thesis
48.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Jakub Seewald
Počítačové modelovanie a simulácia elektro-teplotných polí v mikroelektronických prvkoch
May 2013Displaying the final thesis
49.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Oleksii Skorokhod
Examining the influence of the car's load on the position of its center of gravity
May 2019Displaying the final thesis
50.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Stanislav Stančík
Modelovanie a simulácia trojzväzkových vonkajších silových vodičov metódou konečných prvkov
May 2007Displaying the final thesis
51.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Stanislav Stančík
MULTIFYZIKÁLNA ANALÝZA MEMS SENZOROV TLAKU NA BÁZE ALGAN/GAN HEMT ŠTRUKTÚR
September 2012Displaying the final thesis
52.Final thesis is in progressDTWritten by (author): Bc. Norbert Szamaránszki
Development and research of the mechatronic system to change the position of the center of gravity of a car.
May 2020Displaying the final thesis
53.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ladislav Šarkán
Development of the nylon force sensor
May 2018Displaying the final thesis
54.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Švančara
Počítačové modelovanie nanomechatronických systémov.
May 2013Displaying the final thesis
55.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Topoli
Využitie a funkcia elektromechanických aktuátorov v automobile
May 2011Displaying the final thesis
56.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Nikolett Tücsök
Modelovanie a simulácia priestorového termomechanického aktuátora
May 2015Displaying the final thesis
57.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Nikolett Tücsök
Modelovanie mikroaktuátorov z kompozitného materiálu
May 2013Displaying the final thesis
58.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Ján Vančišin
1. Modelovanie voľného kmitania nosníkov pri stiesnenom krútení softvérom ANSYS
May 2016Displaying the final thesis
59.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ľudovít Znášik
Simulácia oteplenia vonkajšieho silového vodiča metódou konečných prvkov
May 2008Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress