25. 5. 2020  5:04 Urban
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Justín Murín, DrSc.
Identifikačné číslo: 1830
Univerzitný e-mail: justin.murin [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav automobilovej mechatroniky (FEI)
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)
Externý spolupracovník - Stavebná fakulta (STU)

     
     
     
     
Orgány     Vedené práce
     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavTyp
Záverečná práca
Dokedy
Podrobnosti
1.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Ján Bartko
Počítačová simulácia prenosu tepla v jadrovo-energetických zariadeniach
august 2014Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Róbert Blaschke
Dynamická analýza mikro-elektro-mechanického aktuátora
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Bošanský
Diagnostika vybíjania akumulátorovej batérie
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Pavol Boťanský
Elektro-tepelno-mechanická analýza lana so spojkou metódou konečných prvkov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Boťanský
Modelovanie a simulácia samostatných vonkajších silových vodičov metódou konečných prvkov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Darvaši
Modelovanie a simulácia MEMSov z funkcionálne gradovaného materiálu.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
Riešenie nelineárnych úloh s úplnými maticami tuhosti
apríl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Gabriel Gach
Elektromechanické aktuátory v automobiloch
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Gebura
Multifyzikálna analýza bezskrutkového kontaktu
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Roman Gogola, PhD.
Počítačové modelovanie kmitania silových vodičov.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Peter Heretík
Modelovanie a simulácia oteplenia palivových článkov metódou konečných prvkov
september 2016Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Heretík
Termo-mechanická analýza palivového článku
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Lukáš Horváth
Výpočet hmotných momentov zotrvačnosti mechanických prvkov z kompozitného materiálu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Juraj Hrabovský, PhD.
Modelovanie elektro-tepelno-mechanickej úlohy novým konečným prvkom s dvojsmernou premenlivosťou materiálových vlastností
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Juraj Hrabovský, PhD.
Multiscale modeling and simulation of free vibration of FGM beams
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Jasaň
Homogenizácia materiálových vlastnosti funkcionálne gradovaného materiálu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Jediný
Modelovanie a simulácia aktívneho pruženia podvozku automobilu.
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Oto Jeleník
Elastostatická analýza plastovej nádoby prečerpávacej vodnej elektrárne
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
19.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Oto Jeleník
Modelovanie a simulácia dvojzväzkových vonkajších silových vodičov metódou konečných prvkov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrea Kandová
Modálna analýza nosníkových sústav s priestorovou premenlivosťou materiálových vlastností
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Kara
Návrh a analýza kontaktu prúdovej dráhy
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Roman Kmotorka
Vývoj aktuátora z nylonového vlákna
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Emil Korda
Modelovanie a simulácia prúdového vodiča z kompozitného materiálu
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca je odovzdanáDizPAutor: Ing. Michal Kostoláni
Výskum a vývoj systému rozšírenej reality pre údržbu plniaceho zariadenia.
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Viktor Královič
Tlmenie mechanických sústav s využitím metódy akustických čiernych dier
september 2013
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Križan
Využitie OCR obehu pri výrobe elektriny z termálnej vody
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Križan
Využitie organického Clausius-Rankinovho obehu pri výrobe elektriny z odpadového tepla
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Kristián Krommer
Mechatronické systémy v automobilových svetlometoch
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Stephan Kugler, PhD.
Vývoj laterálne stlačovaného štvoruzlového škrupinového konečného prvku
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
30.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Jana Kurajová
Modelovanie a simulácia kmitania mechanických sústav.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Miroslav Lukáč
Elastodynamická analýza elektrických lán so spojkou
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominik Lušťoň
Modálná analýza nosníkových sústav zhotovených z kompozitného materiálu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
33.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marek Macák, PhD.
Prútový konečný prvok pre stacionárne vedenie tepla v 1D telesách z funkcionálne gradovaného materiálu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
34.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Tatiana Malinaričová
Modelovanie a simulácia vlastného kmitania nylonových senzorov a aktuátorov
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Peter Melek
Modelovanie termoelastických aktuátorov z rybárskeho vlasca
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Melek
Vývoj a ovládanie nylónového electro-termo-mechanického aktuátora
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Jana Molnárová
Homogenizácia materiálových vlastností funkcionálne gradovaného materiálu
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Peter Murín
Elektro-tepelná analýza priemyselnej vidlice s bezkrutkovými kontaktmi
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Murín
Modelovanie a simulácia bezskrutkových kontaktov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Tomáš Paciga
Mechatronický návrh systému prenosnej vodnej elektrárne
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Juraj Pätoprstý
Webové rozhranie predmetu Počítačové riešenie polí
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
42.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Podešva
Modelovanie umelého svalu z netradičného materiálu.
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Eduard Ribar, PhD.
Optimalizácia energetických procesov hybridných pohonov vozidiel
august 2015Zobrazenie záverečnej práce
44.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Eduard Ribar, PhD.
Optimalizácia energetických procesov hybridných pohonov vozidiel
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Eduard Ribar, PhD.
Optimalizácia energetických procesov hybridných pohonov vozidiel
august 2015
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Tibor Sedlár
Experimentálne a numerické riešenie stiesneného krútenia tenkostenných profilov.
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
47.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Rolf Seemann, PhD.
Modelling and Optimization of a Mechanical Structure for Rotating Ion Optical System
september 2010
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Jakub Seewald
Počítačové modelovanie a simulácia elektro-teplotných polí v mikroelektronických prvkoch
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Oleksii Skorokhod
Skúmanie vplyvu zaťaženia automobilu na polohu jeho ťažiska
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
50.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Stanislav Stančík
Modelovanie a simulácia trojzväzkových vonkajších silových vodičov metódou konečných prvkov
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
51.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Stanislav Stančík
MULTIFYZIKÁLNA ANALÝZA MEMS SENZOROV TLAKU NA BÁZE ALGAN/GAN HEMT ŠTRUKTÚR
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
52.
Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Bc. Norbert Szamaránszki
Vývoj a výskum mechatronického systému na zmenu polohy ťažiska.
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ladislav Šarkán
Vývoj nylónového silomera
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Juraj Švančara
Počítačové modelovanie nanomechatronických systémov.
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
55.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Lukáš Topoli
Využitie a funkcia elektromechanických aktuátorov v automobile
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Nikolett Tücsök
Modelovanie a simulácia priestorového termomechanického aktuátora
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Nikolett Tücsök
Modelovanie mikroaktuátorov z kompozitného materiálu
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
58.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Ján Vančišin
1. Modelovanie voľného kmitania nosníkov pri stiesnenom krútení softvérom ANSYS
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
59.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľudovít Znášik
Simulácia oteplenia vonkajšieho silového vodiča metódou konečných prvkov
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná