27. 5. 2020  5:57 Iveta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Marcel Miglierini, DrSc.
Identifikačné číslo: 1831
Univerzitný e-mail: marcel.miglierini [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva (FEI)
 
Externý spolupracovník - Ústav materiálov (MTF)

     
     
Projekty
     
Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce
          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
Stav
Záverečná práca
Podrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Milan Benčík
Modifikácia povrchových vrstiev nanokryštalických zliatin
máj 2006
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Milan Benčík
Vplyv Co na hyperjemné interakcie v nanokryštalickej zliatine (Fe1-xCox)79Mo8Cu1B12 pre x = 0 a 0,5
december 2008Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Cesnek
Štruktúrne pozície železa v tkanivách mozgu
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Cesnek
Železo v biologických tkanivách
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Július Dekan, PhD.
Uplatnenie fyzikálnych metód pri analýze archeologických artefaktov
júl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Alen Fos
Rýchlochladené systémy na báze Fe-Sn-B s vysokou hodnotou magnetizácie v nasýtení
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
ZP
Autor: Francisco Javier García Melero
Impact of ion bombardment upon structure and hyperfine parameters of VITROPERM alloys
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Glos
Transformačné procesy v práškových oceliach
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Bc. Daniel George Grey
Mikroštruktúra amorfných kovových zliatin
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Tomáš Hatala, PhD.
Štruktúrne transformácie v nanokryštalických zliatinách skúmané difrakciou synchrotrónového žiarenia
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
11.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Tomáš Hatala, PhD.
Využitie synchrotrónového žiarenia pri štúdiu nanokryštalických zliatín
august 2012
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Hatala, PhD.
Využitie synchrotrónového žiarenia vo vede
máj 2007Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Iliť, PhD.
Synchrotrónové žiarenie
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Bc. Dávid Košovský
Štúdium materiálov jadrových zariadení metódou Mössbauerovej spektrometrie
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dalibor Lojko
Štúdium archeologických pozostatkov z hutníckych pecí Mossbauerovou spektrometriou
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Milan Pavúk, PhD.
Štruktúrne transformácie v amorfných zliatinách typu NANOPERM
júl 2010
Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Peter Švec
Komplexné metastabilné fázy vznikajúce v amorfom systéme Fe-Ni-Nb-B
december 2007Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Miroslav Uhlár
Mikroštruktúra nanokryštalických zliatin typu NANOPERM (Fe1-xCox)76Mo8Cu1B15 v závislosti od pomeruFe:Co
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Alica Žilková
Overenie možnosti aplikácie dynamických klinov v rádioterapii
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
20.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Alica Žilková
Využitie synchrontrónového žiarenia v medicíne
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Alica Žilková
Zabezpečenie kvality v brachyterapii
október 2012
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicv
Záverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná