26. 5. 2020  16:16 Dušan
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Eva Králiková
Identifikačné číslo: 1860
Univerzitný e-mail: eva.kralikova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka bez vedeckej hodnosti - Ústav elektrotechniky (FEI)

     Výučba     
     
Publikácie     
Vedené práce
          

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.Stav
Záverečná práca
DokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jana Dipčárová
Číslicové meranie štatistických charakteristík
máj 2010Zobrazenie záverečnej práce
2.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Gramblička
Systém testovania odolnosti voči rušivému magnetickému poľu
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Lukáš Havrila
Meranie charakteristík supravodičov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Janáček
Meranie jednofázového výkonu pomocou meracej karty
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
5.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Marek Janik
Programovanie meracích systémov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Rastislav Kostolanský
Programový systém na vyhodnotenie charakteristík signálov
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
7.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Petruš
Virtuálne laboratórium
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jozef Sehnal
Číslicové meranie charakteristík signálov
december 2007
Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Šmigura
Výukový systém pre prácu s osciloskopom
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dušan Šmigura
Využitie multifunkčnej meracej karty pre analýzu signálov
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Vívodik
Programovanie meracích systémov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BP
Bakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigP
Rigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzš
Záverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná