19. 11. 2019  13:28 Alžbeta
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Peter Malík, PhD.
Identifikační číslo: 18626
Univerzitní e-mail: qmalikp [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Príspevok k algoritmom priamej a spätnej MDCT a návrh vysoko škálovateľnej hardvérovej architektúry na urýchlenie výpočtu MDCT
Autor: Ing. Peter Malík, PhD.
Pracoviště: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Príspevok k algoritmom priamej a spätnej MDCT a návrh vysoko škálovateľnej hardvérovej architektúry na urýchlenie výpočtu MDCT
Abstrakt:Modifikovaná diskrétna kosínusová transformácia (MDCT) je využívaná vo väčšine zvukových kódovacích princípov na transformovanie digitalizovanej zvukovej informácie z časovej do frekvenčnej domény. MDCT je jednou z najviac výpočtovo náročných operácií použitých pri kompresii a dekompresii digitalizovanej zvukovej informácie. Táto práca prezentuje novú formuláciu univerzálneho algoritmu MDCT a optimalizované hardvérové architektúry začlenené do vysoko škálovateľného IP jadra MDCT určeného pre vysokú akceleráciu časovo náročného výpočtu priamej a spätnej MDCT použitej vo zvukovom štandarde MP3. IP jadro MDCT má výpočtovú štruktúru s prúdovým spracovaním údajov umožňujúcu výpočet priamej a spätnej MDCT na rovnakej hardvérovej štruktúre optimalizovanej pre technológiu FPGA a ASIC. IP jadro MDCT je implementované do technológie FPGA a súčasne aj do technológie ASIC, pričom implementácia do technológie FPGA využíva Virtex-4 FPGA firmy Xilinx, a implementácia do technológie ASIC využíva štandardné digitálne technologické knižnice AMS 350nm CMOS. IP jadro MDCT je ďalej optimalizované za účelom zníženia spotreby energie a implementované do technológie ASIC s využitím nízkopríkonových digitálnych technologických knižníc UMC 90nm CMOS v kombinácii s metodológiou hradlovania hodinového signálu. Výsledkom optimalizácie je zníženie spotreby energie čipu o 80 % a zníženie plochy čipu o 94 % v porovnaní s implementáciou do technológie ASIC využívajúcej štandardné digitálne technologické knižnice AMS 350nm CMOS. Prezentované navrhnuté hardvérové architektúry sú optimalizované s cieľom dosiahnutia vysokej výpočtovej rýchlosti s vysokou presnosťou výpočtu, a preto sú vhodné pre bezstratovú kompresiu zvukovej informácie. Vysoká výpočtová rýchlosť súčasne umožňuje využitie prezentovaných navrhnutých hardvérových architektúr pri kompresii a dekompresii viackanálovej zvukovej informácie v reálnom čase. Porovnanie s existujúcimi hardvérovými implementáciami je súčasťou prezentovanej práce.
Klíčová slova:Modifikovaná diskrétna kosínusová transformácia, Kompresia zvuku, Hardvérová architektúra

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně