29. 1. 2020  5:17 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Interaktívne študijné materiály pre on-line podporu výučby elektrotechnických predmetov
Autor: Bc. Viktória Molnár
Pracoviště: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interaktívne študijné materiály pre on-line podporu výučby elektrotechnických predmetov
Abstrakt:Cieľom práce bolo navrhnúť a implementovať interaktívny modul vhodný pre výučbu elektrotechnických predmetov s príkladmi vhodnými na animáciu. V prvej časti sú popísané technológie Java, Adobe Flash, Microsoft Silverlight, HTML5 a JavaScript, ktoré slúžia na vytváranie počítačovej grafiky. Porovnali sme ich a vybrali sme si technológiu HTML5 spolu s JavaScriptom. Pri výbere sme zohľadnili dlhodobú podporu zo strany webových prehliadačov. V nasledujúcej časti je opísaná implementácia vybraných animácií. Zvolené vektorové diagramy sú z konkrétnej oblasti elektrotechniky, a to z oblasti riešenia elektrických obvodov s harmonickými časovými priebehmi v ustálenom stave. Znázorňujú vzťah medzi napätím a prúdom na ideálnom rezistore, induktore a kapacitore a sú doplnené možnosťou zadávania vstupných parametrov a zastavenia animácií. V poslednej časti práce sú zhrnuté dosiahnuté výsledky s ohľadom na vytýčené ciele.
Klíčová slova:HTML5, JavaScript, animácie, interaktívne, web

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně