Jan 24, 2020   7:17 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web application for the external control of measuring equipment via a web browser
Written by (author): Bc. Lukáš Václavík
Department: Institute of Computer Science and Mathematics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Webová aplikácia pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača
Summary:V práci sa venujeme LXI štandardu ako štandardu na báze Ethernetu, ktorý umožňuje návrh webových aplikácií pre vzdialené ovládanie meracích aparatúr prostredníctvom LAN sietí. Porovnávame výhody a nevýhody rôznych spôsobov zapojenia LXI zariadení v týchto LAN sieťach. Analyzujeme existujúce riešenia pre vzdialené ovládanie meracích aparatúr ako aj existujúcu webovú aplikáciu pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača. Definujeme si nedostatky tejto aplikácie a navrhneme spôsob ich riešenia. Následne toto riešenie otestujeme z hľadiska funkcionality a použitia v praxi vykonaním ostrého merania prostredníctvom LAN/WAN siete.
Key words:LXI, vzdialený prístup, web aplikácia, online riadenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited