20. 10. 2020  22:30 Vendelín
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikačné číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

     
Výučba
     
     
Vedené práce     Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Webová aplikácia pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača
Autor:
Ing. Lukáš Václavík
Pracovisko: Ústav informatiky a matematiky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Webová aplikácia pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača
Abstrakt:V práci sa venujeme LXI štandardu ako štandardu na báze Ethernetu, ktorý umožňuje návrh webových aplikácií pre vzdialené ovládanie meracích aparatúr prostredníctvom LAN sietí. Porovnávame výhody a nevýhody rôznych spôsobov zapojenia LXI zariadení v týchto LAN sieťach. Analyzujeme existujúce riešenia pre vzdialené ovládanie meracích aparatúr ako aj existujúcu webovú aplikáciu pre vzdialené ovládanie experimentálnej meracej aparatúry prostredníctvom webového prehliadača. Definujeme si nedostatky tejto aplikácie a navrhneme spôsob ich riešenia. Následne toto riešenie otestujeme z hľadiska funkcionality a použitia v praxi vykonaním ostrého merania prostredníctvom LAN/WAN siete.
Kľúčové slová:LXI, vzdialený prístup, web aplikácia, online riadenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene