23. 1. 2020  9:56 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Príprava a charakterizácia polymérnych kompozitov s magneticky aktívnym plnivom
Autor: Ing. Michal Šištík
Pracoviště: Ústav elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Matilda Zemanová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Príprava a charakterizácia polymérnych kompozitov s magneticky aktívnym plnivom
Abstrakt:Predkladaná diplomová práca je zameraná na skúmanie vplyvu magneticky mäkkého plniva a typu použitého vulkanizačného systému na vybrané vlastnosti magnetických kompozitov na báze kaučukovej matrice. Ako matrica sa použil akrylonitrilbutadiénový kaučuk NBR. Plnivom bol lítny ferit (Li0,525Zn0,3Ti0,35Fe1,825O4, s obsahom Mn0,05 a Bi0,005) pripravený keramickou metódou v laboratórnych podmienkach. Tento typ feritu zaraďujeme medzi magneticky mäkké materiály, ktoré vykazujú špecifické magnetické správanie a sú schopné efektívne tieniť elektromagnetické žiarenie. Kompozitné materiály sa pripravili zamiešaním feritového prášku a vulkanizačného systému do kaučukovej matrice. Pripravili sa vzorky so sírnym aj peroxidovým vulkanizačným systémom s obsahom feritového plniva 0, 100, 200 a 400 dsk. Taktiež sa pripravili vzorky s rôznou kombináciou týchto dvoch vulkanizačných systémov a obsahom feritového plniva 200 dsk. Sledoval sa vplyv obsahu feritu a typu vulkanizačného systému na vulkanizačné charakteristiky, fyzikálno-mechanické, magnetické a tieniace vlastnosti kompozitov. Výsledky štúdie hovoria, že výsledné magnetické a tieniace vlastnosti kompozitov určuje iba obsah plniva, zatiaľ čo typ vulkanizačného systému na tieto vlastnosti nemá žiaden vplyv. Naopak rozdiely medzi sírnym a peroxidovým systémom pri rovnakom obsahu plniva boli zistené pri sledovaní vulkanizačných charakteristík a fyzikálno-mechanických vlastností. Z tohto hľadiska, vo väčšine prípadov, vykazoval peroxidový vulkanizačný systém výhodnejšie vlastnosti, čo sa pripisuje prítomnosti kovulkanizačného činidla v systéme.
Klíčová slova:vulkanizačný systém, tienenie elektromagnetického žiarenia, magnetický kompozit, ferit

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně