Jan 28, 2020   10:28 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Electronic Musical Instrument Theremin
Written by (author): Bc. Lenka Hrušková
Department: Institute of Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Elektronický hudobný nástroj theremin
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je zostrojiť funkčný hudobný nástroj theremin so zachovaním pôvodného bezkontaktného princípu. Teoretická časť práce pozostáva z oboznámenia sa s danou problematikou, teda históriou vzniku, princípom fungovania a z prieskumu dostupnosti tohto hudobného nástroja na trhu. Praktická časť obsahuje navrhnutie riešenia s využitím dostupného hardvéru a softvéru a opis postupu riešenia. Výsledkom práce je hudobný nástroj theremin, v softvérovej podobe, vytvorený za pomoci systému Matlab. Práca prezentuje nový spôsob ovládania tónu, a to pomocou predmetu zvolenej farby v ruke. Softvér spracováva obraz ako vstup a zo získaných parametrov generuje zvuk prostredníctvom hardvérových komponentov štandardne zabudovaných v bežnom prenosnom počítači (web kamera, zvuková karta).
Key words:theremin, Matlab, hudobný nástroj, elektronický hudobný nástroj

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited