18. 1. 2020  2:31 Bohdana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Elektronický hudobný nástroj theremin
Autor: Bc. Lenka Hrušková
Pracoviště: Ústav elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:Ing. Miroslav Hagara, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Elektronický hudobný nástroj theremin
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je zostrojiť funkčný hudobný nástroj theremin so zachovaním pôvodného bezkontaktného princípu. Teoretická časť práce pozostáva z oboznámenia sa s danou problematikou, teda históriou vzniku, princípom fungovania a z prieskumu dostupnosti tohto hudobného nástroja na trhu. Praktická časť obsahuje navrhnutie riešenia s využitím dostupného hardvéru a softvéru a opis postupu riešenia. Výsledkom práce je hudobný nástroj theremin, v softvérovej podobe, vytvorený za pomoci systému Matlab. Práca prezentuje nový spôsob ovládania tónu, a to pomocou predmetu zvolenej farby v ruke. Softvér spracováva obraz ako vstup a zo získaných parametrov generuje zvuk prostredníctvom hardvérových komponentov štandardne zabudovaných v bežnom prenosnom počítači (web kamera, zvuková karta).
Klíčová slova:theremin, Matlab, hudobný nástroj, elektronický hudobný nástroj

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně