Nov 17, 2019   0:35 a.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design of Automated Measurement System for Data Acquisition and Processing
Written by (author): Bc. Miroslav Kubík
Department: Institute of Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vytvorenie automatizovaného meracieho systému pre zber a spracovanie nameraných údajov
Summary:Témou bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s grafickým vývojovým prostredím LabVIEW predstavujúcim priemyselný štandard na vytváranie aplikácií zameraných na zber a spracovanie údajov. Následne bolo úlohou navrhnúť v prostredí LabVIEW riadiaci software pre prototyp funkčného systému na automatizovaný synchronizovaný viackanálový zber a spracovanie nameraných údajov s využitím dostupného prístrojového vybavenia. Po úspešnom návrhu základnej štruktúry aplikácie bola otestovaná funkcionalita navrhnutého meracieho systému s konkrétnym zariadením na zber údajov dostupným v laboratóriu. Vytvorený prototyp bude následne využívaný ako univerzálna šablóna zdrojového kódu s možnosťou úprav pre využitie v konkrétnych meracích aplikáciách v rámci výskumnej aj pedagogickej činnosti.
Key words:zber a spracovanie údajov, merací systém, testovanie, LabVIEW

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited