20. 1. 2020  6:28 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Vytvorenie automatizovaného meracieho systému pre zber a spracovanie nameraných údajov
Autor: Bc. Miroslav Kubík
Pracoviště: Ústav elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Vladimír Jančárik, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Vytvorenie automatizovaného meracieho systému pre zber a spracovanie nameraných údajov
Abstrakt:Témou bakalárskej práce bolo oboznámenie sa s grafickým vývojovým prostredím LabVIEW predstavujúcim priemyselný štandard na vytváranie aplikácií zameraných na zber a spracovanie údajov. Následne bolo úlohou navrhnúť v prostredí LabVIEW riadiaci software pre prototyp funkčného systému na automatizovaný synchronizovaný viackanálový zber a spracovanie nameraných údajov s využitím dostupného prístrojového vybavenia. Po úspešnom návrhu základnej štruktúry aplikácie bola otestovaná funkcionalita navrhnutého meracieho systému s konkrétnym zariadením na zber údajov dostupným v laboratóriu. Vytvorený prototyp bude následne využívaný ako univerzálna šablóna zdrojového kódu s možnosťou úprav pre využitie v konkrétnych meracích aplikáciách v rámci výskumnej aj pedagogickej činnosti.
Klíčová slova:zber a spracovanie údajov, merací systém, testovanie, LabVIEW

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně