Nov 14, 2019   4:53 p.m. Irma
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Interactive study materials for online support for education of electro-technical study subjects
Written by (author): Bc. Andrej Kubo
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:Ing. Štefan Krištofík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interaktívne študijné materiály pre on-line podporu výučby elektrotechnických predmetov
Summary:Cieľom bakalárskej práce je navrhnutie interaktívnej modulárnej webovej stránky, ktorá bude slúžiť ako študijný materiál pre podporu výučby elektrotechnických predmetov. Interaktívna webová stránka bude disponovať používateľským rozhraním, pomocou ktorého bude môcť používateľ zadať vstupné hodnoty dôležitých parametrov a sledovať pomocou animácie vplyv na výsledky riešení typických príkladov. Takéto moduly budú teda riešené priamo na stránke a nebudú len ako demo obrázky slúžiace na demonštráciu animácie daného deja. Stránka má byť navrhnutá tak, aby bola podporovaná technológiami, ktoré budú mať podporu aj v budúcnosti, a aby bolo možné ju v budúcnosti upravovať podľa potreby používateľov, a taktiež bolo možné pridať ďalšie moduly, slúžiace na animácie ďalších fyzikálnych alebo elektrotechnických dejov.
Key words:webstránka, DFT, modul

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited