28. 1. 2020  5:48 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Interaktívne študijné materiály pre on-line podporu výučby elektrotechnických predmetov
Autor: Bc. Andrej Kubo
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:Ing. Štefan Krištofík, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Interaktívne študijné materiály pre on-line podporu výučby elektrotechnických predmetov
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce je navrhnutie interaktívnej modulárnej webovej stránky, ktorá bude slúžiť ako študijný materiál pre podporu výučby elektrotechnických predmetov. Interaktívna webová stránka bude disponovať používateľským rozhraním, pomocou ktorého bude môcť používateľ zadať vstupné hodnoty dôležitých parametrov a sledovať pomocou animácie vplyv na výsledky riešení typických príkladov. Takéto moduly budú teda riešené priamo na stránke a nebudú len ako demo obrázky slúžiace na demonštráciu animácie daného deja. Stránka má byť navrhnutá tak, aby bola podporovaná technológiami, ktoré budú mať podporu aj v budúcnosti, a aby bolo možné ju v budúcnosti upravovať podľa potreby používateľov, a taktiež bolo možné pridať ďalšie moduly, slúžiace na animácie ďalších fyzikálnych alebo elektrotechnických dejov.
Klíčová slova:webstránka, DFT, modul

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně