Feb 18, 2020   1:11 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Web interface for remote control of automated measuring devices via web browser
Written by (author): Bc. Patrik Toma
Department: Institute of Computer Engineering and Applied Informatics (FIIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Paľa, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Webové rozhranie pre vzdialené ovládanie automatizovaných meracích aparatúr prostredníctvom webového prehliadača
Summary:V práci sa venujeme LXI štandardu ako štandardu na báze Ethernetu vhodnému pre návrh webových rozhraní pre vzdialené ovládanie meracích aparatúr prostredníctvom LAN sietí. Analyzujeme rôzne spôsoby zapojenia LXI zariadení v týchto LAN sieťach ako aj existujúce riešenia spracovania nameraných údajov na diaľku. Navrhneme koncepciu riešenia viackanálového synchronizovaného zberu a spracovania nameraných údajov na diaľku, iba s pomocou webového prehliadača a navrhnutý systém otestujeme z hľadiska možnosti nastavenia parametrov merania a zberu nameraných údajov prostredníctvom LAN / WAN siete.
Key words:LXI, LAN, Ethernet, meranie, merací systém, zber údajov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited