19. 1. 2020  21:02 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Webové rozhranie pre vzdialené ovládanie automatizovaných meracích aparatúr prostredníctvom webového prehliadača
Autor: Bc. Patrik Toma
Pracoviště: Ústav počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky (FIIT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Paľa, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Webové rozhranie pre vzdialené ovládanie automatizovaných meracích aparatúr prostredníctvom webového prehliadača
Abstrakt:V práci sa venujeme LXI štandardu ako štandardu na báze Ethernetu vhodnému pre návrh webových rozhraní pre vzdialené ovládanie meracích aparatúr prostredníctvom LAN sietí. Analyzujeme rôzne spôsoby zapojenia LXI zariadení v týchto LAN sieťach ako aj existujúce riešenia spracovania nameraných údajov na diaľku. Navrhneme koncepciu riešenia viackanálového synchronizovaného zberu a spracovania nameraných údajov na diaľku, iba s pomocou webového prehliadača a navrhnutý systém otestujeme z hľadiska možnosti nastavenia parametrov merania a zberu nameraných údajov prostredníctvom LAN / WAN siete.
Klíčová slova:LXI, LAN, Ethernet, meranie, merací systém, zber údajov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně