Nov 17, 2019   11:56 p.m. Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of Power Supply for Driving Electromagnets
Written by (author): Ing. Peter Hušek
Department: Institute of Electrical Engineering (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:Ing. Peter Kubinec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zdroja pre budenie elektromagnetov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá spôsobmi, ako budiť elektromagnet signálmi s definovanými časovými priebehmi magnetických veličín a výkonom dostatočným na uvedenie skúmaných materiálov do stavu saturácie. V teoretickom úvode sa práca zaoberá základnými topológiami zosilňovačov, ich triedami, výhodami a nevýhodami. V druhej časti práce sa experimentálne skúša použitie digitálneho výkonového zosilňovača ako budiča elektromagnetu. Keďže výsledky pri použití takéhoto zosilňovača nie sú uspokojivé, pristupuje sa k hľadaniu ďalšieho riešenia použitím lineárneho zosilňovača. Na konkrétnych schémach sa overila funkcionalita a vhodnosť jednotlivých zapojení pre budenie elektromagnetu signálom s definovanými parametrami. V tejto časti práce sú opísané tri komerčné schémy, ich simulácie s rozborom ich správania, výhod a nevýhod. V jednotlivých zapojeniach sú ukázané tri základné topológie lineárnych zosilňovačov. Na základe skúseností získaných z predošlých zapojení bolo navrhnuté vlastné zapojenie, ktorého vlastnosti boli overené pomocou simulácií a potom aj testované experimentálne.
Key words:elektromagnet, zosilňovač, budenie, výkonový operačný zosilňovač

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited