29. 1. 2020  17:50 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Autor: Ing. Martin Zelník
Pracoviště: Ústav elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:doc. Ing. Miroslav Kamenský, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Automatizovaný merací systém pre zber a spracovanie nameraných údajov
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá návrhom a praktickou realizáciou automatizovaného meracieho systému pre zber a spracovanie nameraných údajov. Úlohou systému je zmeranie magnetizačných charakteristík ľubovoľnej vzorky magnetického materiálu, pričom dôraz sa kladie na jednoduchosť a prenosnosť konečného riešenia. Teoretická časť práce je venovaná základnej terminológii v oblasti magnetických materiálov a predstaveniu magnetizačných charakteristík. Osobitná kapitola práce sa venuje vývojovému prostrediu LabVIEW, v ktorom je vyvinutá softvérová časť práce. Praktickej časť diplomovej práce rozoberá spôsob merania magnetických charakteristík meranej vzorky a výber vhodného hardvéru na zostavenie meracej aparatúry. Ďalej je v tejto časti podrobne opísaný algoritmus meracieho cyklu a predstavená jeho bloková schéma. Takisto opisuje vývoj a štruktúru meracieho softvéru, ktorý riadi jednotlivé hardvérové časti meracej aparatúry, spracováva namerané údaje a ukladá ich do databázy. Výsledkom diplomovej práce je funkčná meracia aparatúra magnetických charakteristík.
Klíčová slova:LabVIEW, magnetizmus, hysterézna slučka, zber údajov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně