Jan 28, 2020   3:00 a.m. Alfonz
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identification number: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electrical Engineering (FEEIT)

Contacts     Lesson     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The proposal involved a multi-channel measuring preamplifier circuits with individual digital control gain of each channel.
Written by (author): Ing. Jaroslav Erdziak
Department: Department of electromagnetic theory (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Opponent:doc. Ing. Ján Hribik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zapojenia obvodov viackanálového meracieho predzosilňovača s individuálnym číslicovým riadením zosilnenia jednotlivých kanálov
Summary:Predložená práca sa zaoberá návrhom zapojenia 4 kanálového meracieho predzosilňovača ako analógovej, tak aj digitálnej časti. Obsahuje výsledky simulácie navrhnutých obvodov. Pri návrhu bol kladený dôraz na minimalizáciu offsetu, šumu a iných zdrojov chýb merania a na zabezpečenie požadovanej lineárnosti zosilnenia. Ďalšou časťou bol návrh mikroprocesorového riadenia jednotlivých kanálov predzosilňovača vrátane možnosti pripojenia zariadenia k riadiacemu osobnému počítaču prostredníctvom rozhrania USB. Toto zariadenie sa ma využívať pri meraní nízkoúrovňových signálov.
Key words:Merací predzosilňovač, Osciloskop, simulácia

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesis

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited