29. 1. 2020  5:57 Gašpar
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Identifikační číslo: 1863
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Optimalizácia zapojenia univerzálneho výkonového zosilňovača\\na meranie magnetických vlastností materiálov
Autor: Ing. Peter Bobek
Pracoviště: Katedra teoretickej a experimentálnej elektrotechniky (FEI)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elemír Ušák, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Petrek, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Optimalizácia zapojenia univerzálneho výkonového zosilňovača\\na meranie magnetických vlastností materiálov
Abstrakt:Práca sa zaoberá teóriou, návrhom a samotnou realizáciou univerzálneho výkonového zosilňovača. Zosilňovač bude využívaný pri meraní magnetických vlastností vzoriek s definovaným časovým priebehom magnetických veličín. Zosilňovač je určený na budenie cievok, navinutých na jadre tvorenom feromagnetickým materiálom, ktorého magnetické vlastnosti sa budú následne merať. Pri týchto meraniach je potrebné dosiahnuť nasýtený stav magnetických materiálov, a teda zosilňovač musí byť schopný dodať do záťaže, tvorenej prevažne indukčným charakterom, dostatočný prúd. Zároveň musí mať tento zosilňovač na výstupe čo najmenšiu hodnotu kľudového jednosmerného napätia, ktoré by sa mohlo prejaviť nesymetriou nameraných hysteréznych slučiek. Ako základ zosilňovača je využitý integrovaný budič výkonových tranzistorov LME49810. Ďalej práca pojednáva o návrhu výstupného stupňa realizovaného pomocou bipolárnych tranzistorov, jeho výkonového dimenzovania a chladenia. Časť práce je venovaná návrhu obvodov pre nastavenie a stabilizáciu kľudového prúdu, kompenzáciu, nulovaním jednosmernej zložky na výstupe a zapojením spatnej väzby. Súčasťou práce sú aj simulácie funkčnosti jednotlivých blokov a návrh dosky plošných spojov tohto zariadenia.
Klíčová slova:výkonový zosilňovač, jednosmerne viazaný, magnetické merania

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně