Sep 22, 2019   9:26 p.m. Móric
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identification number: 1865
University e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.StateTypeFinal thesisUntilDetails
1.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marián Bernát
Časovo rozlíšená reflektometria
May 2012Displaying the final thesis
2.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Marián Bernát
Skúmanie dynamických vlastností veľmi rýchlych polovodičových prvkov
December 2018Displaying the final thesis
3.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Danko
Elektronické ovládanie mechanických mikroposuvov
May 2016Displaying the final thesis
4.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Danko
Photodiode sensitivity mapping
May 2018Displaying the final thesis
5.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Martin Daříček, PhD.
Charakterizácia vybraných vlastností prvkov MagFET a ich integrácia
May 2011Displaying the final thesis
6.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. František Horínek
Snímanie EMG signálov a ich spracovanie
December 2018Displaying the final thesis
7.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. František Horínek
Snímanie EMG signálov a ich spracovanie
May 2020Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Marko Hulak
Elektronické spracovanie signálov tlakového senzora
May 2015Displaying the final thesis
9.Final thesis is incompleteDTWritten by (author): Bc. Marko Hulak
Meranie a spracovanie signálov senzora tlaku
May 2016Displaying the final thesis
10.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Bc. Matej Kešiar
Simulation of electron beam interaction with semiconductors using Monte Carlo method
May 2018Displaying the final thesis
11.Final thesis is incompleteBTWritten by (author): Bc. Miroslav Kováč
Spínané DC/DC meniče napätia
February 2013Displaying the final thesis
12.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Marek Kubáň
Implementácia číslicového fázového závesu v FPGA
May 2007Displaying the final thesis
13.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Kubáň
Návrh a implementácia celočíslicového fázového závesu v rekonfigurovateľných hradlových poliach (FPGA)
December 2008Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Pavol Kunzo, PhD.
Elektrické vlastnosti LSMO tenkých vrstiev a ich využitie v senzoroch
May 2008Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Pavol Kunzo, PhD.
Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
May 2010Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.Final thesisWritten by (author): Cosmin Georgian Lungu
System for automated photodetector/solar cell sensitivity mapping
May 2015Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Tomáš Micovčin
Automatizácia meraní nízkofrekvenčného šumu.
May 2012Displaying the final thesis
18.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Tomáš Micovčin
Riadenie parametrov zosilňovača mikroprocesorom
May 2010Displaying the final thesis
19.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Juraj Priesol, PhD.
Aplikácia metódy Monte Carlo v rastrovacej elektrónovej mikroskopii GaN štruktúr
August 2013Displaying the final thesis
20.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Juraj Priesol, PhD.
Monte Carlo simulácia interakcie elektrónového zväzku s polovodičovými štruktúrami
May 2010Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Juraj Priesol, PhD.
Rastrovacia elektrónová mikroskopia nanoštrukturovaných vzoriek
May 2008Displaying the final thesis
22.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Karol Rendek, PhD.
Diagnostika šumových vlastností tranzistorov GaN HEMT
August 2014Displaying the final thesis
23.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Karol Rendek, PhD.
Šumová analýza progresívnych polovodičových prvkov
August 2012Displaying the final thesis
24.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Repák
Návrh a implementácia CIC filtra v FPGA
December 2007Displaying the final thesis
25.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ľubomír Sládek
Charakterizácia polovodičových prvkov metódou časovo rozlíšenej reflektometrie
August 2013Displaying the final thesis
26.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Ľubomír Sládek
Charakterizácia polovodičových prvkov metódou časovo rozlíšenej reflektometrie
August 2016Displaying the final thesis
27.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michala Srnová
Mikroprocesorový systém merania signálov rastrovacieho systému
May 2010Displaying the final thesis
28.Final thesis is incompleteDisTWritten by (author): Ing. Martin Šmihál
Aplikácia GaN heteroštruktúrnych tranzistorov v drsných prostrediach
May 2018Displaying the final thesis
29.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Šmihál
Návrh spínaného zdroja napätia s GaN tranzistorom
May 2013Displaying the final thesis
30.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Erik Tisovský
Low-frequency noise analysis of semiconductor devices
May 2021Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Michal Végh
Meranie katódoluminiscenčných spektier polovodičov v rastrovacom elektrónovom mikroskope LEO 1550
May 2008Displaying the final thesis
32.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Vilhan
Measurement of the dynamic properties of fast semiconductor devices
May 2018Displaying the final thesis
33.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Martin Vilhan
Measurement of transient characteristics of fast semiconductor devices
May 2021Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Martin Vilhan
Meranie parametrov elektrických impulzov
May 2016Displaying the final thesis
35.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Ladislav Zuzik
Meranie polohy LVDT senzorom
May 2007Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPrDissertation thesis propositions
FtMBAFinal MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabTHabilitation thesis
RigTRigorous thesis
Final thesis is incompleteFinal thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is in progressFinal thesis is in progress