26. 8. 2019  7:33 Samuel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Elektronické spracovanie signálov tlakového senzora
Autor: Bc. Marko Hulak
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:Ing. Martin Jagelka, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Elektronické spracovanie signálov tlakového senzora
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá elektronickým spracovaním signálov tlakového senzora. Prvá časť je venovaná oboznámeniu sa s tlakovým senzorom a jeho činnosťou. V ďalšej kapitole je uvedený návrh elektronického prispôsobovacieho obvodu senzora, overenie činnosti využitím prototypovej dosky a návrh dosky plošných spojov pre prispôsobovací obvod senzora. Uvádzame taktiež základné informácie o architektúre mikroprocesora STM32L152RB, jeho vlastnostiach a programovaní, ako aj informácie o perifériách využitých pre riadenie prispôsobovacieho obvodu a spracovanie signálu. Taktiež v krátkosti je opísaní vývojový kit mikroprocesora. V rámci tejto bakalárskej práce bol navrhnutý, zrealizovaný a otestovaný funkčný prúdovo-napäťový prevodník veľkej citlivosti, ďalej bol napísaný a odladený program riadiaci činnosť mikroprocesora.
Kľúčové slová:senzor, prevodník, mikroprocesor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene