21. 8. 2019  18:02 Jana
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Simulácia interakcie elektrónového zväzku s polovodičmi metódou Monte Carlo
Autor: Bc. Matej Kešiar
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:Ing. Juraj Priesol, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Simulácia interakcie elektrónového zväzku s polovodičmi metódou Monte Carlo
Abstrakt:Práca je zameraná na oboznámenie sa s problematikou interakcie elektrónového zväzku s polovodičmi, paralelným programovaním a prácou s technológiou CUDA. Pomocou programovacích jazykov C, C++ a CUDA boli vytvorené dva programi na simuláciu interakcie elektrónového zväzku s tuhou látkou polovodiča a tiež scripty v programovom prostredí MATLAB pomocou ktorých graficky sprácúvame výsledky. V prvom programe sme sa zamerali na optimalizáciu programu v jazyku C++ a na úplne využitie viacjadrových procesorov. V druhom sme sa zamerali na riešenie danej problematiky paralelnými výpočtami pomocou grafickej karty. Z Výstupov simulácií boli vyšetrené hĺbkové distribúcie normalizovaného počtu zrážok a energetických strát elektrónov v GaAs, pre rôzne počiatočné energie primárneho zväzku elektrónov.
Kľúčové slová:simulácia, Monte Carlo, CUDA

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene