26. 8. 2019  10:01 Samuel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Meranie dynamických vlastností veľmi rýchlych polovodičových prvkov
Autor: Ing. Martin Vilhan
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Meranie dynamických vlastností veľmi rýchlych polovodičových prvkov
Abstrakt:Práca sa zaoberá metódou časovo rozlíšenej reflektometrie (TDR z angl. Time Domain Reflectometry) a jej aplikáciou na charakterizáciou elektronických prvkov a obvodov. V prvej časti práce sú uvedené základné vlastnosti prenosových vedení a princíp metódy TDR, uvedené sú príklady časových priebehov signálov meraných metódou TDR pri rôznych typoch záťaží vedenia. Stručne je opísané pracovisko TDR so vzorkovacím osciloskopom DSA 8200. Uvedené sú namerané priebehy odrazeného pulzu od ESD ochranného modulu DSA8200. Následne je navrhnuté a zostavené meracie pracovisko TDR pre charakterizáciu koaxiálnych vedení a elektronických obvodov metódou TDR. Pracovisko je tvorené číslicovým osciloskopom DS 6104z a pulzným generátorom DG 4102, pre ktoré sú vytvorené riadiace programy v programovacom prostredí NI Labview. V ďalšej časti práce je preukázaná funkčnosť meracieho pracoviska a metódou TDR sú charakterizované vybrané vzorky koaxiálnych vedení. V ďalšej časti práce je vypracovaná metodika merania a spätnej extrakcie parametrov prvkov pasívneho testovacieho obvodu využitím metódy TDR.
Kľúčové slová:Časovo rozlíšená reflektometria, IBIS, prenosové vedenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene