23. 8. 2019  4:45 Filip
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Charakterizácia vybraných vlastností prvkov MagFET a ich integrácia
Autor: Ing. Martin Daříček, PhD.
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Charakterizácia vybraných vlastností prvkov MagFET a ich integrácia
Abstrakt:Táto práca sa zaoberá problematikou charakterizácie vybraných elektrických a magnetických vlastností prvku MagFET, ako aj možnosťami jeho integrácie s inými elektrickými obvodmi na spoločný čip. Prvú časť tvorí prehľad rôznych typov snímačov magnetického poľa s rôznou konštrukciou, zahŕňajúci nielen najnovšie prvky, ale aj tie najstaršie a najjednoduchšie koncepty, ktoré tvoria základ moderných senzorov. Druhá časť opisuje integrované mikrosenzory magnetického poľa, založené na rovnakom princípe ako klasické snímače a ktoré majú svoj ekvivalent v makro svete, ale viac pozornosti sa tu venuje mikrosenzorom navrhnutým, vyvinutým a vyrobeným priamo pomocou moderných mikrotechnológií, ktorých aplikácia v makro svete nie je možná. Tretia časť sa venuje podrobnejšiemu opisu prvku MagFET ako integrovateľnému senzoru magnetického poľa. Opis postupuje od princípu funkcie a definovania základných parametrov, cez rôzne modely a náhradnú elektrickú schému, až po príklady využitia v praxi. Štvrtá časť obsahuje ciele dizertačnej práce, čím uvádza nasledujúce praktické výsledky. Piata časť opisuje navrhnuté metódy charakterizácie prvkov MagFET, ktoré sú rozdelené do viacerých skupín. V tejto časti je taktiež opísaná potrebná laboratórna výbava ako aj návrh a realizácia zdroja magnetického poľa s potrebnými vlastnosťami, ktorý bolo nutné skonštruovať, nakoľko nie je známy žiadny vyhovujúci komerčný produkt. V šiestej časti sú predstavené rôzne topografické usporiadania prvkov MagFET, na ktoré boli aplikované metódy charakterizácie predstavených v predchádzajúcej časti, ako aj dosiahnuté experimentálne výsledky, ktoré potvrdili použiteľnosť týchto metód. Siedma časť práce ukazuje príklad integrácie prvku MagFET do elektronického systému na jednom čipe. Táto časť obsahuje aj príklad konkrétneho riešenia podporných obvodov, ktorých vlastnosti boli overené simuláciami. Záverečná časť predstavuje súhrn výsledkov, ako aj vedeckých prínosov práce.
Kľúčové slová:MagFET, metódy charakterizácie, snímanie magnetického poľa, integrovaný senzor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene