25. 8. 2019  17:32 Ľudovít
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Riadenie parametrov zosilňovača mikroprocesorom
Autor: Ing. Tomáš Micovčin
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Riadenie parametrov zosilňovača mikroprocesorom
Abstrakt:Táto bakalárska práca sa zaoberá možnosťou riadenia parametrov nízkonapäťového zosilňovača DLPVA. V úvode tejto bakalárskej práce je opísaná architektúra rodiny mikroprocesorov HCS08, z ktorej vychádza aj mikroprocesor MC9S08LC60. V nasledujúcej kapitole sú opísane konkrétne vlastnosti MC9S08LC60, ako rozloženie pamäte a opis modulov periférií. Taktiež je opísaná aplikačná doska, na ktorej je tento mikroprocesor osadený. V krátkosti sa tiež zaoberá opisom nízkonapäťového zosilňovača DLPVA-100-B a ovládaním parametrov tohto zosilňovača pomocou číslicových riadiacich signálov. V rámci tejto bakalárskej práce bol vypracovaný riadiaci program pre mikroprocesor MC9S08LC60 a jeho využitie na aplikačnej doske v dvoch prípadoch. Prvým je priame ovládanie parametrov zosilňovača ovládacími tlačidlami na aplikačnej doske, druhým je ich riadenie z aplikačného programu DLPVA Control v osobnom počítači, ktorý bol pre tento účel vytvorený.
Kľúčové slová:mikroprocesor, zosilňovač, program

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene