16. 9. 2019  4:06 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikační číslo: 1865
Univerzitní e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
Autor: Ing. Pavol Kunzo, PhD.
Pracoviště: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:doc. Ing. Ján Bydžovský, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Senzor plynov na báze nanokompozitov uhlík-polymér
Abstrakt:Práca sa zaoberá štúdiom materiálov na báze polyanilínu a jeho kompozitov s uhlíkovými nanorúrkami. Popisuje súčasný stav problematiky v oblasti senzorov plynov. Vzorky skúmaných materiálov boli pripravené na povrchu zlatých hrebeňových elektród na zaoxidovanom kremíkovom substráte. V priebehu riešenia diplomového projektu bola navrhnutá a zostavená meracia aparatúra na charakterizáciu vlastností odporových senzorov plynov. Súčasťou práce je tiež automatizácia potrebných meraní v prostredí LabView. V ďalšej časti práce sú prezentované výsledky zrealizovaných meraní ktoré sú dané do súvisu s morfológiou vrstiev. Z charakterizácie elektrických vlastností vyplývajú niektoré zaujímavé vlastnosti skúmaných materiálov. Medzi nimi napríklad nízky teplotný koeficient odporu a vodivosť obmedzená priestorovým nábojom. Skúmané senzorické vrstvy nepreukázali vyššiu citlivosť ako ponúkajú senzory na báze oxidov kovov, v porovnaní s nimi však môžu pracovať pri izbovej teplote. V závere práce sú navrhnuté niektoré možnosti na ďalšie vylepšenie senzorických materiálov na báze kompozitov uhlík-polymér.
Klíčová slova:polyanilín, uhlíkové nanorúrky, nanokompozit, senzor plynov

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně