22. 8. 2019  2:14 Tichomír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mikroprocesorový systém merania signálov rastrovacieho systému
Autor: Ing. Michala Srnová
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mikroprocesorový systém merania signálov rastrovacieho systému
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá realizáciou mikroprocesorového systému na meranie signálov z rastrovacieho systému. Hlavnou úlohou práce bolo oboznámiť sa s mikroprocesorom Cygnal C8051F020 a vytvoriť programové vybavenie na generovanie a spracovávanie signálov ako aj na komunikáciu s počítačovou aplikáciou, určenou na ovládanie merania. Diplomová práca bola zrealizovaná v priebehu jedného semestra. Písomné vypracovanie diplomovej práce pozostáva z dvoch hlavných častí. Prvá časť sa zaoberá popisom mikroprocesora a prostredia na vytváranie počítačovej aplikácie. Druhá časť sa venuje konfigurácii mikroprocesora, popísaniu vytvorených algoritmov a priblíženiu vytvorenej počítačovej aplikácie. Nakoniec sú popísané vykonané testy mikroprocesorového systému, ktoré preukazujú splnenie stanoveného cieľa.
Kľúčové slová:Rastrovací systém, Borland C++ Builder, Sériová komunikácia, Mikroprocesor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene