18. 8. 2019  8:36 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Časovo rozlíšená reflektometria
Autor: Ing. Marián Bernát
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Časovo rozlíšená reflektometria
Abstrakt:Práca sa zaoberá časovo rozlíšenou reflektometriou a jej použitím v rôznych meraniach. V práci je spracovaná základná teória homogénneho vedenia a teória samotnej časovo rozlíšenej reflektometrie. Zvláštna kapitola uvádza využite meracej metódy na rôzne aplikácie a taktiež aj meracie pracovisko. Podstatná časť práce je venovanámeraniu základných elektronických prvkov a meraniu testovacieho obvodu touto metódou a následnému porovnávaniu nameraných výsledkov s odsimulovanými výsledkami. Súčasťou práce je aj práca s analyzačným softvérom pre spracovanie nameraných výsledkov IConnect.
Kľúčové slová:homogénne vedenie, časovo rozlíšená reflektometria, IConnect

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene