22. 9. 2019  1:28 Móric
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikační číslo: 1865
Univerzitní e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Automatizácia meraní nízkofrekvenčného šumu.
Autor: Ing. Tomáš Micovčin
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:Ing. Michal Vereš
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Automatizácia meraní nízkofrekvenčného šumu.
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá automatizáciou meracieho pracoviska na meranie nízkofrekvenčného šumu polovodičových prvkov. V prvých kapitolách je stručne charakterizovaný nízkofrekvenčný šum v polovodičových prvkoch a analógovo číslicový prevodník s architektúru sigma-delta, ktorým je možné tento šum merať. Následne je popísané meracie pracovisko a jeho hardvérové vybavenie, ktoré umožňuje merať nízkofrekvenčný šum vo frekvenčnej oblasti od desiatok mHz až do 100 kHz. V rámci práce boli navrhnuté, napísané a odladené jednotlivé algoritmy funkčných blokov a programy pre ovládanie jednotlivých prístrojov a zariadení meracej sústavy v programovacom prostredí LabVIEW. Využitím týchto funkčných blokov boli vyvinuté programy pre meranie nízkofrekvenčných spektrálnych šumových charakteristík diód a tranzistorov, a ich voltampérových charakteristík. Funkčnosť pracoviska je dokumentovaná zmeraním I-V charakteristík tranzistora, a spektra vstupného a výstupného šumu tranzistora. Pracovisko bude využité pre meranie a vyhodnocovanie nízkofrekvenčného šumu v GaN HEMT štruktúrach.
Klíčová slova:automatizácia, nízkofrekvenčný, LabVIEW

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně