26. 8. 2019  3:21 Samuel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Identifikačné číslo: 1865
Univerzitný e-mail: alexander.satka [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh spínaného zdroja napätia s GaN tranzistorom
Autor: Ing. Martin Šmihál
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Oponent:Ing. Karol Rendek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh spínaného zdroja napätia s GaN tranzistorom
Abstrakt:Cieľom tejto práce je nájsť vhodné obvodové, ako aj konštrukčné riešenie pre realizáciu funkčnej vzorky elektronického obvodu do extrémnych podmienok. Využitím inovatívnych vlastností aktívnych prvkov na báze GaN možno realizovať obvody pre činnosť pri teplote až 300°C. Práca overuje základný princíp činnosti impulzných meničov a navrhuje riešenia problémov spojených s extrémnymi pracovnými podmienkami. Prináša inovatívne technológie práve pre oblasť elektroniky, ktorá pracuje v extrémnych podmienkach. Ako vhodný demonštračný obvod pre testovanie týchto predstáv je navrhnutý impulzný DC/DC menič. Prvá časť vychádza zo štúdie základných topológií impulzných DC/DC meničov. Druhá časť sa zaoberá metódami návrhu impulzných meničov a samotným návrhom meniča. Tretia časť obsahuje návrh prototypového vyhotovenia testovacej vzorky DC/DC meniča na základe predošlého návrhu a verifikovanie meraniami na reálnej vzorke. Štvrtá časť obsahuje riešenie problematiky konštrukcie elektroniky do extrémnych podmienok. Prínosom činnosti na diplomovom projekte je prehĺbenie poznatkov a získanie praktických skúsenosti z oblasti vysokofrekvenčnej impulznej techniky, impulzných meničov napätia a z oblasti konštrukcie elektroniky do extrémnych podmienok. Táto diplomová práca zahŕňa inžiniersku činnosť a slúži ako podklad pre vedeckú prácu v oblasti objavovania inovatívnych riešení elektroniky.
Kľúčové slová:GaN, obvod, menič

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene