Oct 21, 2020   4:31 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Contacts
     
Lesson
     
Projects
     
Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
State
Final thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jaroslav Abaffy
Externé prerušenia v rôznych OS
May 2008
Displaying the final thesis
2.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Jaroslav Abaffy
On-line kontrola toku programu
January 2013Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Vladimír Bachan
Riadiaci systém technologického zariadenia v prostredí IoT
May 2019Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Pavel Balashov
Experimentálny systém pre analýzu pachových vzoriek
May 2017Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Adriana Beňovičová
Simulator of smart home
May 2020Displaying the final thesis
6.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. David Černák
Vnorený systém (gateway) na báze TI CC3100
May 2016Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Číkoš
Aplikácia kontroly toku programu na detekciu škodlivého softvéru
May 2018
Displaying the final thesis
8.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marek Číkoš
Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI
May 2016
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Dieška
Technologický model domu s inteligentnými prvkami pre IoT
April 2019
Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Dluhý
Softvérový ovládač pre systém viacerých watchdog časovačov
May 2016
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Dobai
Firmvér riadiaceho systému technologického zariadenia s bezpečnou prevádzkou
May 2017
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Dobai
Testovací subsystém vývojového kitu EMP386EX
May 2015
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Lukáš Doubravský
Testovací subsystém vývojového kitu PXA255
May 2015
Displaying the final thesis
14.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Marek Dukát
Emulátor pamätí EPROM
May 2012
Displaying the final thesis
15.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Maroš Ďuríček
Adaptívna hybridná kontrola toku programu
September 2015
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Martin Fekete
Experimentálny mikropočítač na báze AT89S52
May 2008Displaying the final thesis
17.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Martin Fekete
Hardvérový šifrátor s asymetrickou šifrou
May 2010
Displaying the final thesis
18.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Tomáš Frídel
XXX
May 2019
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Andrej Fúsek
Vnorený systém pre správu inteligentnej budovy v prostredí IoT
May 2018
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Vladimir Leandro Gómez Ramón
Autonómne vozidlo na báze 8051
June 2007Displaying the final thesis
21.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Vladimír Gregor
Podpora pre programovanie GPS aplikácií pod OS Windows Mobile
May 2009Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Matej Groma
Vnorený systém pre správu inteligentnej budovy v prostredí IoT
May 2018Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Valéria Harvanová
Modulárny monitorovací systém
May 2010
Displaying the final thesis
24.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Valéria Harvanová
Monitorovací systém pre inteligentnú domácnosť
May 2014
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incomplete
DisTWritten by (author): Ing. Adam Hlavatovič
Výber platformy pre hard RT vnorený systém
September 2012
Displaying the final thesis
26.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Daniel Holúbek
Ovládač pre linuxový zvukový subsystém ALSA
May 2010
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Jozef Hopko
Vizualizácia siete bezdrôtových senzorov
May 2009
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dominika Hošková
Riadiaci program vnútroobvodového emulátora
May 2014
Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Patrik Husár
Časomiera pre paralelné preteky
May 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Patrik Husár
Smart model bytového domu v prostredí IoT
April 2019Displaying the final thesis
31.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Radek Hvizdoš
Framework protokolu USB pre jednočipové mikropočítače
May 2010Displaying the final thesis
32.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Radek Hvizdoš
Passive USB packet acquisition and analysis
May 2012Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Matúš Ivanoc
Testovací subsystém vývojového kitu EMP386EX
May 2016
Displaying the final thesis
34.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Nikolas Janec
Technology model of intelligent household for IoT
May 2020
Displaying the final thesis
35.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Jombík
Výber platformy pre hard RT vnorený systém
September 2014
Displaying the final thesis
36.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Matej Jurikovič
Komunikácia mobilného telefónu s počítačom prostredníctvom rozhrania Bluetooth
May 2009
Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Káčer
Modulárny monitorovací systém
May 2010
Displaying the final thesis
38.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Lukáš Káčer
Webový server pre vnorené systémy
May 2013Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Kalužník
Analýza škodlivého softvéru pomocou metód kontroly toku programu
May 2018
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Richard Kollár
XXX
May 2019
Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Kristián Košťál, PhD.
Testovací subsystém vývojového kitu PXA255
May 2015
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Bc. Alan Kováč
Ovládanie zariadení inteligentnej budovy v prostredí IoT
May 2018
Displaying the final thesis
43.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. František Kudlačák
Adaptívny riadiaci systém pre RT vnorený systém
May 2016
Displaying the final thesis
44.
Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Vladimír Kunštár
Embedded systems using energy harvesting from the environment
May 2019
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ján Laštinec, PhD.
Rozširujúce moduly mikropočítača EMP386EX
May 2011
Displaying the final thesis
46.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Benjamín Lörinc
Experimentálny mikropočítač na báze AT89S52
June 2007
Displaying the final thesis
47.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Benjamín Lörinc
Hardvérový šifrátor s asymetrickou šifrou
May 2010Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Daniel Lukáč
Komunikácia simulátorov technologického zariadenia v prostredí Internetu vecí
April 2019
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Daniel Lukáč
Simulátor technologického zariadenia
May 2017
Displaying the final thesis
50.
Final thesis is in progress
BT
Written by (author): Marek Mansell
Programmable input/output system for the Internet of Things environment
May 2020
Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Lukáš Mastiľak
Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI
May 2016
Displaying the final thesis
52.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Tomáš Matula
Univerzálny vnorený systém pre správu inteligentných objektov
May 2013
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Maroš Medvec
Emulátor pamätí EPROM
May 2012
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Maroš Medvec
Experimentálny digitálny syntetizátor
May 2014
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Andrej Minárik
Konverzia textových výstupov zo systému ISF do formátu MS EXCEL
June 2009
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Emil Moťovský
Ladiaci prostriedok pre systémy na báze 8051
May 2008Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Katarína Nováková
Monitorovanie polohy objektov v reálnom čase pomocou GPS
May 2011Displaying the final thesis
58.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Štefan Olejník
Experimentálny mikropočítač na báze AT89S52
May 2008
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Olejník
RC model auta ovládaný prostredníctvom Bluetooth
May 2011
Displaying the final thesis
60.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Martin Palkovič
Monitor pre EMP386EX
May 2008
Displaying the final thesis
61.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Ondrej Perešíni
Experimentálny vnorený systém pre riadenie inteligentných akčných členov cez internet.
May 2013Displaying the final thesis
62.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Ondrej Perešíni
Kapilárne siete internetu vecí
May 2017
Displaying the final thesis
63.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Bc. Radoslav Pešek
Experimentálny hudobný nástroj
May 2017
Displaying the final thesis
64.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Adam Podhradský
Vnorený systém (gateway) na báze TI CC3100
May 2016
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Mária Pohronská, PhD.
Experimentálny hudobný nástroj s MIDI výstupom
May 2008
Displaying the final thesis
66.Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Mária Pohronská, PhD.
Využitie programovateľného hardvéru na realizáciu expertných vnorených systémov
January 2013
Displaying the final thesis
67.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Radványi
Komunikačný modul riadiaceho systému v prostredí Internetu vecí (IoT)
May 2017
Displaying the final thesis
68.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. El Hamud Riad
Autonómne vozidlo na báze 8051
June 2007
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Dávid Roba
Kooperujúci simulátor technologického zariadenia založený na synchronizácií v prostredí Internetu vecí
April 2019
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dávid Roba
Simulátor technologického zariadenia
May 2017
Displaying the final thesis
71.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Miroslav Sabo
Enhanced reliability system for intelligent building management
May 2020
Displaying the final thesis
72.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Sekeráš
Analýza a riadenie spotreby energie vnorených systémov so sieťovou komunikáciou
May 2014
Displaying the final thesis
73.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Jozef Sitarčík
Informatické nástroje spracovania veľkých biomedicínskych dát
May 2021
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marek Sobolič
Elektronická podpora organizácie športového podujatia
May 2009
Displaying the final thesis
75.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Samuel Šouc
Grafické používateľské rozhranie pre logický analyzátor
May 2020
Displaying the final thesis
76.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Miloš Štefčák
Grafické používateľské rozhranie pre debugger DEBUGx86-S
May 2016
Displaying the final thesis
77.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Attila Štrba, PhD.
Bezdrôtové vnorené systémy napájané zbieraním energie
May 2011
Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Juraj Štrba
Diagnostický systém na zisťovanie stavu aktívnych prvkov pomocou OBD 2 protokolu
May 2011
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Juraj Šubín
Ladiaci program pre systémy na báze 80386EX
May 2012
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Tamaškovič
Firmvér pre riadiaci systém výťahu
May 2010
Displaying the final thesis
81.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Stanislav Tkáč
Experimentálny mikropočítač na báze AT89S52
May 2008Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Andrej Vaculčiak
Ochrana aplikačných programov pred škodlivým softvérom
May 2018
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Andrej Vaculčiak
Vnorený systém s aktualizáciou firmvéru cez SPI
May 2016
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Valiček
Implementácia súbežných procesov vo vnorených systémoch
May 2014
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Michal Valiček
Návrh a implementácia systému na zber údajov
May 2016
Displaying the final thesis
86.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Michal Valiček
Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám
May 2019
Displaying the final thesis
87.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Viceník
Experimentálny mikropočítač na báze AT89S52
June 2007
Displaying the final thesis
88.
Final thesis is incomplete
BTWritten by (author): Bc. Jozef Vindiš
Grafické používateľské rozhranie pre debugger UMON
May 2016
Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Vlachovičová
Simulátor technologického zariadenia
May 2017
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Vojtko, PhD.
Experimentálny cyklopočítač s USB rozhraním
May 2010
Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Martin Vojtko, PhD.
Formálny opis operačných systémov pre vnorené systémy
September 2015
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Vojtko, PhD.
Modulárny operačný systém pre vnorené systémy
May 2012
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Lukáš Vrba
Technologický model inteligentného rodinného domu pre IoT
April 2019
Displaying the final thesis
94.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Stanislav Zeman
Zabezpečenie vnorených systémov s kritickou dobou odozvy proti poruchám
May 2021
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Boris Žalman
Metódy automatického prispôsobenia platformovo závislého kódu operačného systému
May 2017
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marián Žucha
Podpora pre programovanie GPS aplikácií pod OS Windows XP a vyššie
May 2009
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BTBachelor thesis
DTDiploma thesis
DisTDissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesis
Final thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)
Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress