Aug 10, 2020   12:27 p.m. Vavrinec
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Identification number: 1871
University e-mail: maria.bielikova [at] stuba.sk
 
External colleague - External subjects

Contacts     Lesson
     
     
     
Bodies     
Supervised theses
     
     

The following list contains supervised theses at STU.

Use the following filter to restrict the displayed records.

Year of submission:
Type of thesis:

Ord.
StateFinal thesis
Details
1.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Anton Andrejko, PhD.
Nové prístupy k získavaniu a udržiavaniu modelu používateľa
December 2008
Displaying the final thesis
2.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Anton Balucha
Podpora získavania rodinných a sociálnych vzťahov
May 2009
Displaying the final thesis
3.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Michal Barla, PhD.
Towards Social-based User Modeling and Personalization
December 2010
Displaying the final thesis
4.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Bartalos, PhD.
Effective Automatic Dynamic Semantic Web Service Composition
December 2010
Displaying the final thesis
5.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Anton Benčič
Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne
May 2012
Displaying the final thesis
6.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Anton Benčič
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
May 2010
Displaying the final thesis
7.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Roman Burger
Organizácia osobného priestoru informačných zdrojov
May 2013
Displaying the final thesis
8.
Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Ján Čegiň
Analýza dát a strojové učenie v testovaní softvéru
May 2022
Displaying the final thesis
9.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ondrej Čerman
Personalizované odporúčanie TV programu
May 2017Displaying the final thesis
10.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Ďaďo
Personalizované odporúčanie TV relácií
May 2015
Displaying the final thesis
11.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Marko Divéky
Generovanie dynamických interaktívnych príbehov
May 2009
Displaying the final thesis
12.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Marko Divéky
Podpora vzdelávania využitím moderných technológií
May 2007
Displaying the final thesis
13.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Mária Dragúňová
Vyhodnocovanie používateľského zážitku analýzou pohľadu a emócií
May 2016Displaying the final thesis
14.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Peter Dubec
Analýza a modelovanie človeka v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestore
May 2021
Displaying the final thesis
15.Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Peter Dubec
Obohacovanie položiek TV programu o metadáta
May 2015
Displaying the final thesis
16.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Peter Dubec
Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu
May 2017
Displaying the final thesis
17.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Erik Dzurňak
Personalizované odporúčanie TV relácií
May 2015
Displaying the final thesis
18.
Final thesis is incompleteDT
Written by (author): Bc. Pavol Fábik
Zdieľanie informácií o podujatiach na webe
May 2010
Displaying the final thesis
19.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Máté Fejes
Navigácia pomocou oblakov významných slov
May 2011
Displaying the final thesis
20.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Richard Filipčík
Vyhodnocovanie aktivity a motivácia vo webovom výučbovom systéme
May 2014
Displaying the final thesis
21.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Peter Gašpar
Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
May 2019
Displaying the final thesis
22.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Veronika Gondová
Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu
May 2018Displaying the final thesis
23.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Veronika Gondová
Podpora aktivity študenta vo webovom vzdelávacom systéme
May 2016
Displaying the final thesis
24.Final thesis is in progressDisTWritten by (author): Ing. Patrik Hlaváč
Správanie sa človeka v digitálnom priestore webu
May 2018
Displaying the final thesis
25.
Final thesis is incompleteBT
Written by (author): Pavol Hluchý
Zber a zdieľanie informácií o konferenciách na webe
June 2007
Displaying the final thesis
26.
Final thesis is incompleteDisT
Written by (author): Ing. Michal Holub
Modely webových systémov, vzory pre adaptívne webové aplikácie
December 2014
Displaying the final thesis
27.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Holub
Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov
May 2010
Displaying the final thesis
28.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Marián Hönsch
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
May 2008Displaying the final thesis
29.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Hucko
Analýza textov odpovedí študentov na otázky
May 2017
Displaying the final thesis
30.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Hucko
Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii
April 2019
Displaying the final thesis
31.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Michal Hucko
Skúmanie interakcie človeka so softvérom metódami umelej inteligencie
May 2022
Displaying the final thesis
32.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): MSc. Pooria Jafari, M.Sc.
UX a analýza dát z interakcie človeka s aplikáciami
May 2021
Displaying the final thesis
33.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Tomáš Juhaniak
Kognitívne zaťaženie človeka pri používaní aplikácií
May 2016
Displaying the final thesis
34.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Tomáš Juhaniak
Vyhodnocovanie kognitívnej záťaže ako súčasť používateľských štúdií
May 2018
Displaying the final thesis
35.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Peter Jurnečka
Podpora vzdelávania využitím moderných technológií
June 2007
Displaying the final thesis
36.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Bc. Rudolf Kajan
Podpora vzdelávania využitím moderných technológií
June 2007Displaying the final thesis
37.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ondrej Kaššák, PhD.
Modelling Changes in User Short term Behaviour on a Website
May 2017
Displaying the final thesis
38.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Branislav Kokavec, MSc
Modely webových systémov, vzory pre adaptívne webové aplikácie
September 2012
Displaying the final thesis
39.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Konôpka
Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru
May 2014
Displaying the final thesis
40.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Tomáš Kramár, PhD.
Utilizing Lightweight Semantics for Search Context Acquisition in Personalized Search
December 2013Displaying the final thesis
41.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Peter Krátky, PhD.
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2011
Displaying the final thesis
42.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Eduard Kuric, PhD.
Automatic Estimation of Software Developer´s Expertise
September 2014
Displaying the final thesis
43.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Eduard Kuric, PhD.
Automatické anotovanie fotografií založené na analýze vizuálneho obsahu
May 2011
Displaying the final thesis
44.Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Martin Labaj
Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby
May 2011
Displaying the final thesis
45.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Martin Labaj
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
June 2009
Displaying the final thesis
46.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Martin Labaj
Towards Improving User Feedback for Personalized Web-based Learning
August 2018
Displaying the final thesis
47.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Labaj
User Feedback for Personalized Recommendation
August 2014
Displaying the final thesis
48.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Martin Lipták
Modelovanie výskumníka v personalizovanej digitálnej knižnici
May 2014
Displaying the final thesis
49.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Peter Líška
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
June 2009Displaying the final thesis
50.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Michal Lohnický
Navigácia v multimédiách v čase a geografickom priestore
May 2011Displaying the final thesis
51.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Lohnický
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
June 2009
Displaying the final thesis
52.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Ing. Pavel Mariani
Analýza a modelovanie človeka v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestore
May 2021
Displaying the final thesis
53.
Final thesis was successfully defended.BTWritten by (author): Ing. Lukáš Meňhert
Vizualizácia aktivity používateľa v interaktívnej aplikácii
May 2017
Displaying the final thesis
54.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Roman Mészároš
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
May 2010
Displaying the final thesis
55.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Vladimír Mihál
Objavovanie vzťahov vo výučbovom texte na základe poznámok vytvorených používateľmi
May 2011
Displaying the final thesis
56.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Vladimír Mihál
Poznámkovanie programov vo výučbovom systéme
June 2009
Displaying the final thesis
57.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Pavel Michlík
Personalizované odporúčanie príkladov s uvažovaním obmedzeného času učenia
May 2010Displaying the final thesis
58.Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Pavel Michlík
Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
August 2013
Displaying the final thesis
59.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Štefan Mitrík
Odporúčanie aktivít spojených s pohybom s ohľadom na kontext
May 2013Displaying the final thesis
60.
Final thesis is in progress
DisT
Written by (author): Ing. Martin Mocko
Malicious activity detection using machine learning methods
May 2021
Displaying the final thesis
61.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Samuel Molnár
Navigácia pomocou oblakov dôležitých slov
May 2013
Displaying the final thesis
62.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Róbert Móro, PhD.
Navigation Leads for Exploratory Search and Navigation in Digital Libraries
September 2015
Displaying the final thesis
63.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Róbert Móro, PhD.
Personalizovaná sumarizácia textu
May 2012
Displaying the final thesis
64.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľuboš Omelina, PhD.
Podpora vzdelávania využitím moderných technológií
June 2007
Displaying the final thesis
65.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Roman Panenka
Návrh systému v medzinárodnej súťaži
May 2010Displaying the final thesis
66.
Final thesis is in progress
DisTWritten by (author): Branislav Pecher
Klasifikácia správania používateľov v digitálnom svete
May 2022
Displaying the final thesis
67.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Ing. Miroslav Rác
User's Activity Driven Short-term Context Inference for Recommender Systems
May 2021
Displaying the final thesis
68.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ladislav Rado
Zdieľanie informácií v portáli založenom na webe so sémantikou
December 2008
Displaying the final thesis
69.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Adam Rafajdus
Predpoveď počasia pomocou generatívnych súperiacich sietí
May 2018
Displaying the final thesis
70.
Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): Ing. Karol Rástočný, PhD.
Metadata Management for Large Information Spaces
September 2014Displaying the final thesis
71.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Lukáš Rešutík
Identifikovanie kognitívnej záťaže
May 2017
Displaying the final thesis
72.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Metod Rybár
Správanie sa človeka v digitálnom priestore webu
May 2019
Displaying the final thesis
73.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Metod Rybár
Vyhodnotenie explicitnej spätnej väzby používateľa na základe jeho implicitnej spätnej väzby
May 2016
Displaying the final thesis
74.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Ivan Srba, PhD.
Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu
May 2012
Displaying the final thesis
75.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Ivan Srba, PhD.
Promoting Sustainability and Transferability of Community Question Answering
September 2015
Displaying the final thesis
76.Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Ivan Srba, PhD.
Sledovanie intenzity vzťahov medzi používateľmi v rámci sociálnych sietí
May 2010
Displaying the final thesis
77.
Final thesis is incomplete
DisT
Written by (author): Ing. Martin Svrček
Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
June 2019Displaying the final thesis
78.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Márius Šajgalík, PhD.
Modelling Text Semantics
September 2015
Displaying the final thesis
79.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Márius Šajgalík, PhD.
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
May 2010
Displaying the final thesis
80.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Navigácia na webe na základe poznámok a značiek
May 2013
Displaying the final thesis
81.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Poznámkovanie webových stránok
May 2011
Displaying the final thesis
82.
Final thesis was successfully defended.
DisTWritten by (author): Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Towards Symbolic Representation of Potentially Infinite Time Series
May 2016
Displaying the final thesis
83.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Harnessing manpower for creating semantics
August 2013
Displaying the final thesis
84.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
May 2008
Displaying the final thesis
85.Final thesis was successfully defended.DisTWritten by (author): doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Automated Acquisition of Domain Model for Adaptive Collaborative Web-based Learning
September 2012
Displaying the final thesis
86.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Odhaľovanie vzťahov v obsahu výučbového kurzu
May 2008
Displaying the final thesis
87.Final thesis is in progressDisT
Written by (author): Elena Štefancová
Klasifikácia správania používateľov v digitálnom svete
May 2022Displaying the final thesis
88.
Final thesis was successfully defended.
BTWritten by (author): Ing. Andrea Šteňová
Získavanie spätnej väzby od návštevníkov webových stránok
May 2012Displaying the final thesis
89.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Veronika Štrbáková
Odhadovanie úrovne vedomosti študenta na základe implicitnej spätnej väzby
May 2015
Displaying the final thesis
90.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Andrej Švec
Modelovanie vhodnosti textových príspevkov
May 2018Displaying the final thesis
91.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Daniel Švoňava
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
June 2009
Displaying the final thesis
92.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Michal Tomlein
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
May 2011
Displaying the final thesis
93.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Marek Tomša
Adaptívna podpora navigácie v otvorených priestoroch
May 2008
Displaying the final thesis
94.Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Peter Truchan
Analýza a meranie správania sa návštevníka v prostredí webovej aplikácie
May 2016
Displaying the final thesis
95.Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Bootstrapping a Socially Intelligent Tutoring Strategy
December 2010
Displaying the final thesis
96.
Final thesis was successfully defended.DisT
Written by (author): Ing. Michal Tvarožek, PhD.
Exploratory Search in the Adaptive Social Semantic Web
December 2010Displaying the final thesis
97.Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Maroš Unčík
Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme
May 2010
Displaying the final thesis
98.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Maroš Unčík
Modelovanie používateľa v doméne webovo-orientovanej podpory vzdelávania
May 2012
Displaying the final thesis
99.
Final thesis was successfully defended.DT
Written by (author): Ing. Matej Války
Exploration of human-application interaction enriched by an automatic guide
May 2020Displaying the final thesis
100.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Richard Veselý
Reprezentácia ontológií relačným modelom a realizácia dopytovania
May 2008Displaying the final thesis
101.
Final thesis was successfully defended.
DTWritten by (author): Ing. Ľubomír Vnenk
Analýza pracovnej aktivity človeka na Webe
May 2016
Displaying the final thesis
102.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Ľubomír Vnenk
Prehliadanie informačného priestoru s využitím kontextu aktivity
May 2014
Displaying the final thesis
103.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Peter Vojtek, PhD.
Príspevok k relačnej klasifikácii s využitím predpokladu homofílie
March 2010
Displaying the final thesis
104.
Final thesis was successfully defended.
DT
Written by (author): Ing. Oto Vozár
Prispôsobovanie obsahu webového výučbového systému na základe priebežného hodnotenia
May 2008Displaying the final thesis
105.
Final thesis was successfully defended.BT
Written by (author): Ing. Pavol Zbell
Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením kontextu
May 2013
Displaying the final thesis
106.
Final thesis was successfully defended.
DisT
Written by (author): Ing. Dušan Zeleník, PhD.
Reducing the Sparsity of Contextual Information for Recommendation
January 2014Displaying the final thesis
107.
Final thesis was successfully defended.
BT
Written by (author): Ing. Dušan Zeleník, PhD.
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
May 2008
Displaying the final thesis
108.Final thesis was successfully defended.DTWritten by (author): Ing. Dušan Zeleník, PhD.
Tvorba odporúčaní využitím reprezentácie vzťahov podobnosti
May 2010
Displaying the final thesis

Key (click to show/hide)
BT
Bachelor thesis
DT
Diploma thesis
DisT
Dissertation thesis
DisThPr
Dissertation thesis propositions
FtMBA
Final MBA thesis
Final thesisFinal thesis
FT(ILL)Final thesis - foreign students
FT(FS)Final thesis - Institute for Lifelong Learning
HabT
Habilitation thesis
RigT
Rigorous thesis
Final thesis is incomplete
Final thesis is incomplete
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was unsuccessfully defended.
Final thesis was successfully defended.Final thesis was successfully defended.
Final thesis is submittedFinal thesis is submitted
Final thesis is in progress
Final thesis is in progress