25. 9. 2020  11:25 Vladislav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Identifikačné číslo: 1871
Univerzitný e-mail: maria.bielikova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Externé subjekty

     
     
Projekty
     
     
     
Vedené práce     Konferencie     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.
StavZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Anton Andrejko, PhD.
Nové prístupy k získavaniu a udržiavaniu modelu používateľa
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anton Balucha
Podpora získavania rodinných a sociálnych vzťahov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
3.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Barla, PhD.
Towards Social-based User Modeling and Personalization
december 2010
Zobrazenie záverečnej práce
4.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Peter Bartalos, PhD.
Effective Automatic Dynamic Semantic Web Service Composition
december 2010
Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Anton Benčič
Odporúčanie informácií s využitím kontextu v špecifickej doméne
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
6.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Anton Benčič
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Roman Burger
Organizácia osobného priestoru informačných zdrojov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
8.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Ján Čegiň
Analýza dát a strojové učenie v testovaní softvéru
máj 2022Zobrazenie záverečnej práce
9.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ondrej Čerman
Personalizované odporúčanie TV programu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
10.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Jakub Ďaďo
Personalizované odporúčanie TV relácií
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marko Divéky
Generovanie dynamických interaktívnych príbehov
máj 2009
Zobrazenie záverečnej práce
12.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Marko Divéky
Podpora vzdelávania využitím moderných technológií
máj 2007
Zobrazenie záverečnej práce
13.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Mária Dragúňová
Vyhodnocovanie používateľského zážitku analýzou pohľadu a emócií
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
14.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Peter Dubec
Analýza a modelovanie človeka v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestore
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
15.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Dubec
Obohacovanie položiek TV programu o metadáta
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
16.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Dubec
Podpora uskutočňovania kvantitatívnych používateľských štúdií mobilných aplikácií s využitím sledovania pohľadu
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
17.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Erik Dzurňak
Personalizované odporúčanie TV relácií
máj 2015Zobrazenie záverečnej práce
18.
Záverečná práca je nekompletná
DP
Autor: Bc. Pavol Fábik
Zdieľanie informácií o podujatiach na webe
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Máté Fejes
Navigácia pomocou oblakov významných slov
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Richard Filipčík
Vyhodnocovanie aktivity a motivácia vo webovom výučbovom systéme
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Peter Gašpar
Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
22.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Gondová
Modelovanie používateľa v doméne e-obchodu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
23.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Veronika Gondová
Podpora aktivity študenta vo webovom vzdelávacom systéme
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
24.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Patrik Hlaváč
Správanie sa človeka v digitálnom priestore webu
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
25.
Záverečná práca je nekompletná
BP
Autor: Pavol Hluchý
Zber a zdieľanie informácií o konferenciách na webe
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
26.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Michal Holub
Modely webových systémov, vzory pre adaptívne webové aplikácie
december 2014
Zobrazenie záverečnej práce
27.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Michal Holub
Prispôsobovanie navigácie vo webovom sídle na základe správania sa používateľov
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
28.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Marián Hönsch
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
29.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Michal Hucko
Analýza textov odpovedí študentov na otázky
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Hucko
Identifikácia zmätenia používateľa vo webovej aplikácii
apríl 2019
Zobrazenie záverečnej práce
31.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Michal Hucko
Skúmanie interakcie človeka so softvérom metódami umelej inteligencie
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
32.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: MSc. Pooria Jafari, M.Sc.
UX a analýza dát z interakcie človeka s aplikáciami
máj 2021Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Tomáš Juhaniak
Kognitívne zaťaženie človeka pri používaní aplikácií
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Tomáš Juhaniak
Vyhodnocovanie kognitívnej záťaže ako súčasť používateľských štúdií
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
35.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Peter Jurnečka
Podpora vzdelávania využitím moderných technológií
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
36.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Bc. Rudolf Kajan
Podpora vzdelávania využitím moderných technológií
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
37.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Ondrej Kaššák, PhD.
Modelling Changes in User Short term Behaviour on a Website
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
38.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Branislav Kokavec, MSc
Modely webových systémov, vzory pre adaptívne webové aplikácie
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
39.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Konôpka
Softvérové metriky vychádzajúce z aktivít programátora a kontextu vývoja softvéru
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
40.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Tomáš Kramár, PhD.
Utilizing Lightweight Semantics for Search Context Acquisition in Personalized Search
december 2013
Zobrazenie záverečnej práce
41.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Krátky, PhD.
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
máj 2011Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Automatic Estimation of Software Developer´s Expertise
september 2014
Zobrazenie záverečnej práce
43.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Eduard Kuric, PhD.
Automatické anotovanie fotografií založené na analýze vizuálneho obsahu
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Labaj
Odporúčanie a kolaborácia na základe implicitnej spätnej väzby
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
45.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Martin Labaj
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
46.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Martin Labaj
Towards Improving User Feedback for Personalized Web-based Learning
august 2018
Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Martin Labaj
User Feedback for Personalized Recommendation
august 2014
Zobrazenie záverečnej práce
48.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Martin Lipták
Modelovanie výskumníka v personalizovanej digitálnej knižnici
máj 2014
Zobrazenie záverečnej práce
49.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Peter Líška
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Michal Lohnický
Navigácia v multimédiách v čase a geografickom priestore
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Lohnický
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Pavel Mariani
Analýza a modelovanie človeka v (potenciálne rozsiahlom) digitálnom priestore
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
53.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Meňhert
Vizualizácia aktivity používateľa v interaktívnej aplikácii
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
54.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Mészároš
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Vladimír Mihál
Objavovanie vzťahov vo výučbovom texte na základe poznámok vytvorených používateľmi
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
56.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Vladimír Mihál
Poznámkovanie programov vo výučbovom systéme
jún 2009
Zobrazenie záverečnej práce
57.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Pavel Michlík
Personalizované odporúčanie príkladov s uvažovaním obmedzeného času učenia
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca je nekompletnáDizP
Autor: Ing. Pavel Michlík
Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Štefan Mitrík
Odporúčanie aktivít spojených s pohybom s ohľadom na kontext
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
60.
Záverečná práca je rozpracovanáDizP
Autor: Ing. Martin Mocko
Malicious activity detection using machine learning methods
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
61.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Samuel Molnár
Navigácia pomocou oblakov dôležitých slov
máj 2013
Zobrazenie záverečnej práce
62.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Róbert Móro, PhD.
Navigation Leads for Exploratory Search and Navigation in Digital Libraries
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
63.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Róbert Móro, PhD.
Personalizovaná sumarizácia textu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
64.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľuboš Omelina, PhD.
Podpora vzdelávania využitím moderných technológií
jún 2007
Zobrazenie záverečnej práce
65.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Roman Panenka
Návrh systému v medzinárodnej súťaži
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Branislav Pecher
Klasifikácia správania používateľov v digitálnom svete
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
67.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Miroslav Rác
User's Activity Driven Short-term Context Inference for Recommender Systems
máj 2021
Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ladislav Rado
Zdieľanie informácií v portáli založenom na webe so sémantikou
december 2008
Zobrazenie záverečnej práce
69.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Adam Rafajdus
Predpoveď počasia pomocou generatívnych súperiacich sietí
máj 2018
Zobrazenie záverečnej práce
70.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Karol Rástočný, PhD.
Metadata Management for Large Information Spaces
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Lukáš Rešutík
Identifikovanie kognitívnej záťaže
máj 2017
Zobrazenie záverečnej práce
72.
Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Metod Rybár
Správanie sa človeka v digitálnom priestore webu
máj 2019
Zobrazenie záverečnej práce
73.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Metod Rybár
Vyhodnotenie explicitnej spätnej väzby používateľa na základe jeho implicitnej spätnej väzby
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
74.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Ivan Srba, PhD.
Podpora spolupráce pri štúdiu vytváraním rôznych typov skupín s využitím kontextu
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
75.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizPAutor: Ing. Ivan Srba, PhD.
Promoting Sustainability and Transferability of Community Question Answering
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
76.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BPAutor: Ing. Ivan Srba, PhD.
Sledovanie intenzity vzťahov medzi používateľmi v rámci sociálnych sietí
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca je nekompletná
DizP
Autor: Ing. Martin Svrček
Sprístupňovanie informácií na sociálnom adaptívnom webe
jún 2019
Zobrazenie záverečnej práce
78.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Márius Šajgalík, PhD.
Modelling Text Semantics
september 2015
Zobrazenie záverečnej práce
79.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Márius Šajgalík, PhD.
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
80.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Navigácia na webe na základe poznámok a značiek
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
81.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Poznámkovanie webových stránok
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
82.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Jakub Ševcech, PhD.
Towards Symbolic Representation of Potentially Infinite Time Series
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
83.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Harnessing manpower for creating semantics
august 2013
Zobrazenie záverečnej práce
84.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: doc. Ing. Jakub Šimko, PhD.
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
85.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Automated Acquisition of Domain Model for Adaptive Collaborative Web-based Learning
september 2012
Zobrazenie záverečnej práce
86.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: doc. Ing. Marián Šimko, PhD.
Odhaľovanie vzťahov v obsahu výučbového kurzu
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
87.
Záverečná práca je rozpracovaná
DizP
Autor: Ing. Elena Štefancová
Klasifikácia správania používateľov v digitálnom svete
máj 2022
Zobrazenie záverečnej práce
88.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Andrea Šteňová
Získavanie spätnej väzby od návštevníkov webových stránok
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
89.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Veronika Štrbáková
Odhadovanie úrovne vedomosti študenta na základe implicitnej spätnej väzby
máj 2015
Zobrazenie záverečnej práce
90.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Andrej Švec
Modelovanie vhodnosti textových príspevkov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
91.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBP
Autor: Ing. Daniel Švoňava
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
92.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Michal Tomlein
Inovatívna aplikácia v rámci medzinárodnej súťaže
máj 2011
Zobrazenie záverečnej práce
93.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Marek Tomša
Adaptívna podpora navigácie v otvorených priestoroch
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
94.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DPAutor: Ing. Peter Truchan
Analýza a meranie správania sa návštevníka v prostredí webovej aplikácie
máj 2016Zobrazenie záverečnej práce
95.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizP
Autor: Mgr. Jozef Tvarožek, PhD.
Bootstrapping a Socially Intelligent Tutoring Strategy
december 2010
Zobrazenie záverečnej práce
96.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Michal Tvarožek, PhD.
Exploratory Search in the Adaptive Social Semantic Web
december 2010
Zobrazenie záverečnej práce
97.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Maroš Unčík
Kolaboratívne poznámkovanie textu vo výučbovom systéme
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce
98.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Maroš Unčík
Modelovanie používateľa v doméne webovo-orientovanej podpory vzdelávania
máj 2012
Zobrazenie záverečnej práce
99.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Matej Války
Skúmanie interakcie človeka s aplikáciou obohatenou automatickým poradcom
máj 2020
Zobrazenie záverečnej práce
100.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Richard Veselý
Reprezentácia ontológií relačným modelom a realizácia dopytovania
máj 2008Zobrazenie záverečnej práce
101.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Ľubomír Vnenk
Analýza pracovnej aktivity človeka na Webe
máj 2016
Zobrazenie záverečnej práce
102.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Ľubomír Vnenk
Prehliadanie informačného priestoru s využitím kontextu aktivity
máj 2014Zobrazenie záverečnej práce
103.
Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Vojtek, PhD.
Príspevok k relačnej klasifikácii s využitím predpokladu homofílie
marec 2010
Zobrazenie záverečnej práce
104.Záverečná práca bola úspešne obhájená
DP
Autor: Ing. Oto Vozár
Prispôsobovanie obsahu webového výučbového systému na základe priebežného hodnotenia
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
105.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Pavol Zbell
Vyhľadávanie v zdrojových kódoch so zohľadnením kontextu
máj 2013Zobrazenie záverečnej práce
106.
Záverečná práca bola úspešne obhájená
DizP
Autor: Ing. Dušan Zeleník, PhD.
Reducing the Sparsity of Contextual Information for Recommendation
január 2014
Zobrazenie záverečnej práce
107.Záverečná práca bola úspešne obhájená
BP
Autor: Ing. Dušan Zeleník, PhD.
Softvérový návrh v medzinárodnej súťaži
máj 2008
Zobrazenie záverečnej práce
108.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDP
Autor: Ing. Dušan Zeleník, PhD.
Tvorba odporúčaní využitím reprezentácie vzťahov podobnosti
máj 2010
Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DP
Diplomová práca
DizP
Dizertačná práca
HabP
Habilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizP
Tézy dizertačnej práce
ZpMBA
Záverečná MBA práca
ZP
Záverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovaná
Záverečná práca je rozpracovaná