7. 6. 2020  12:16 Róbert, pamätný deň - Výročie Memoranda národa slovenského
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Identifikační číslo: 1871
Univerzitní e-mail: maria.bielikova [at] stuba.sk
 
Externí spolupracovnice - Externé subjekty

     
     
Projekty          
Orgány
     
     Konference     

Omezit na:rok zahájení:
rok ukončení:

Zvolená osoba je oficiálním řešitelem následujících projektů.

Stav
Poř.
Název projektuGarantDruh
Oficiální role
Odkdy
Dokdy
1
 Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladov
KEGA
garant
01.01.2007
31.12.2009
2
 Advanced Teaching and LeArning System
M. BielikováH2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
garant
14.04.2015
31.05.2015
3 Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učeníM. Bieliková
VEGA
garant01.01.2019
31.12.2022
4
 Digital Economy and the Society of the FutureM. Bieliková
COST
garant06.10.2019
5
 Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestore
M. Bieliková
APVV - Všeobecná výzva
garant
01.07.2015
30.06.2019
6 Inovatívne kurikulum, metódy a infraštruktúra pre výučbu informatiky a softvérového inžinierstvaM. Bieliková
-- Iný medzinárodný --
garant
01.10.2015
30.09.2018
7
 Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania
KEGA
garant
01.01.201731.12.2019
8
 Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeing
H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
garant
01.06.201731.12.2018
9
 Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu
M. BielikováVEGAgarant01.01.2011
31.12.2014
10
 Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings
COST
garant
01.05.2018
01.05.2020
11
 Misinformation Detection in Healthcare DomainAPVV - Bilaterálna spolupráca
garant
01.10.2018
30.09.2020
12
M. BielikováAPVVgarant01.01.200530.04.2008
13
 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxeM. BielikováVEGA
garant
01.01.2017
31.12.2019
14 Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webe
-- Iný domáci --
garant
14.01.2010
15.12.2010
15
 Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémovM. Bieliková
KEGA
garant
01.01.2013
01.01.2013
16 Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčaniaM. Bieliková
KEGA
garant
01.01.2010
31.12.2011
17
 Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webuM. BielikováVEGA
garant
01.01.2015
31.12.2018
18 Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadenia-- Iný domáci --garant01.03.200631.03.2008
19
 Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
garant
01.07.2017
20
 Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU
M. Bieliková-- Iný domáci --
garant
01.02.2017
31.12.2017
21
M. BielikováEurópsky sociálny fondgarant
01.12.2004
30.06.2007
22 Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaníM. BielikováKEGAgarant
01.01.2014
31.12.2016
23
 Vyhľadávanie v štrukturovaných dátových zdrojoch založené na semantike kľúčových slov
M. Bieliková
COST
garant01.11.2014
14.10.2017
24
 Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí
OP VaV
garant
26.01.201130.09.2015
25
M. Bieliková
KEGA
garant
01.01.2004
31.12.2006

Pomocí následujícího tlačítka můžete zobrazený seznam projektů exportovat do formátu pro tabulkový procesor Excel.

Legenda:
Aktivní stavy:
podaný
řešený
schválený
Neaktivní stavy:
neschválený
ukončený neúspěšně
ukončený úspěšně