24. 8. 2019  23:45 Bartolomej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Identifikačné číslo: 1871
Univerzitný e-mail: maria.bielikova [at] stuba.sk
 
Profesorka DrSc. - Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Dekanka - Fakulta informatiky a informačných technológií

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Obmedziť na:rok začatia: rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.Názov projektuGarantDruhOficiálne úlohyOdkedyDokedy
1 Adaptívny webový portál pre výučbu programovania pomocou príkladovM. BielikováKEGAgarant01.01.200731.12.2009
2 Advanced Teaching and LeArning SystemM. BielikováH2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológiegarant14.04.201531.05.2015
3 Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učeníM. BielikováVEGAgarant01.01.201931.12.2022
4 Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestoreM. BielikováAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201530.06.2019
5 Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestoreM. BielikováAPVV - Všeobecná výzvagarant01.07.201630.06.2020
6 Inovatívne kurikulum, metódy a infraštruktúra pre výučbu informatiky a softvérového inžinierstvaM. Bieliková-- Iný medzinárodný --garant01.10.201530.09.2018
7 Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávaniaM. BielikováKEGAgarant01.01.201731.12.2019
8 Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeingM. BielikováH2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života garant01.06.201731.12.2018
9 Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webuM. BielikováVEGAgarant01.01.201131.12.2014
10 Lasting and Adaptive Cultural Experience SettingsM. BielikováCOSTgarant01.05.201801.05.2020
11 Misinformation Detection in Healthcare DomainM. BielikováAPVV - Bilaterálna spolupráca garant01.10.201830.09.2020
12 Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore InternetuM. BielikováAPVVgarant01.01.200530.04.2008
13 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxeM. BielikováVEGAgarant01.01.201731.12.2019
14 Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webeM. Bieliková-- Iný domáci --garant14.01.201015.12.2010
15 Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémovM. BielikováKEGAgarant01.01.201301.01.2013
16 Podpora vzdelávania mladých vedeckých pracovníkov s cieľom vychovať tvorivých expertov - profesionálov informatikov pre modernú spoločnosť založenú na vedomostiachM. BielikováEurópsky sociálny fondgarant01.12.200430.06.2007
17 Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčaniaM. BielikováKEGAgarant01.01.201031.12.2011
18 Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webuM. BielikováVEGAgarant01.01.201531.12.2018
19 Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadeniaM. Bieliková-- Iný domáci --garant01.03.200631.03.2008
20 Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer managementM. BielikováH2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)garant01.07.2017
21 Rozvoj výskumnej infraštruktúry STUM. Bieliková-- Iný domáci --garant01.02.201731.12.2017
22 Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaníM. BielikováKEGAgarant01.01.201431.12.2016
23 Vyhľadávanie v štrukturovaných dátových zdrojoch založené na semantike kľúčových slovM. BielikováCOSTgarant01.11.201414.10.2017
24 Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostíM. BielikováOP VaVgarant26.01.201130.09.2015
25 Výučba programovania pomocou adaptívneho hypermediálneho systému na InterneteM. BielikováKEGAgarant01.01.200431.12.2006

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:podanýriešenýschválený
Neaktívne stavy:neschválenýukončený neúspešneukončený úspešne