6. 8. 2020  18:47 Jozefína
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Identifikačné číslo: 1871
Univerzitný e-mail: maria.bielikova [at] stuba.sk
 
Externá spolupracovníčka - Externé subjekty

     Výučba
     
Projekty     Publikácie
     
Orgány
     
Vedené práce     Konferencie
     

Obmedziť na:
rok začatia:
rok ukončenia:

Vybraná osoba je oficiálnym riešiteľom nasledujúcich projektov.

StavPor.
Názov projektu
Garant
Druh
Oficiálne úlohyOdkedyDokedy
1M. Bieliková
KEGA
garant
01.01.2007
31.12.2009
2 Advanced Teaching and LeArning SystemM. BielikováH2020: LEIT: Informačné a komunikačné technológie
garant
14.04.2015
31.05.2015
3 Analýza a návrh metód a modelov viacjazyčného obsahu generovanom používateľmi v online priestore rozsiahlych dát založených na strojovom učeníVEGA
garant
01.01.2019
31.12.2022
4
 Digital Economy and the Society of the Future
COST
garant06.10.2019
5
 Informačné správanie sa človeka v digitálnom priestoreAPVV - Všeobecná výzva
garant
01.07.201530.06.2019
6
 Inovatívne kurikulum, metódy a infraštruktúra pre výučbu informatiky a softvérového inžinierstva
M. Bieliková-- Iný medzinárodný --
garant
01.10.2015
30.09.2018
7
 Inovatívne metódy výučby informatiky vo veľkých skupinách s podporou online vzdelávania
KEGA
garant
01.01.2017
31.12.2019
8 Intelligent and personalized COaching services for people at risk of becoming frail as they Age to favour healthy lifestyles, lonGevity and wEllbeingM. Bieliková
H2020: SC1 - Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
garant
01.06.2017
31.12.2018
9
 Kontextové vyhľadávanie a prehliadanie informácií v sociálnom prostredí webu
M. Bieliková
VEGA
garant01.01.201131.12.2014
10
 Lasting and Adaptive Cultural Experience Settings
M. BielikováCOST
garant
01.05.2018
01.05.2020
11
 Misinformation Detection in Healthcare Domain
M. BielikováAPVV - Bilaterálna spolupráca garant01.10.201830.09.2020
12
 Modelovanie a získavanie, spracovanie a využívanie znalostí o konaní používateľa v hyperpriestore Internetu
APVV
garant01.01.2005
30.04.2008
13 Osobnosť a profesijné videnie učiteľov a učiteliek vo vzťahu k riešeniu náročných situácií v školskej triede v období tranzitu do praxeM. BielikováVEGAgarant01.01.2017
31.12.2019
14
 Personalizácia na adaptívnom a sociálnom webeM. Bieliková-- Iný domáci --
garant
14.01.2010
15.12.2010
15 Personalizovaný a interaktívny webový obsah pre výučbu vývoja softvérových systémovM. Bieliková
KEGA
garant
01.01.201301.01.2013
16Európsky sociálny fond
garant
01.12.2004
30.06.2007
17
 Podpora vzdelávania využitím sociálnych vzťahov a inteligentného odporúčania
KEGA
garant
01.01.2010
31.12.2011
18
 Prispôsobovanie prístupu k informačným a vedomostným artefaktom založené na interakciách a kolaborácii v prostredí webuVEGAgarant
01.01.2015
31.12.2018
19
-- Iný domáci --
garant01.03.2006
31.03.2008
20
 Promoting healthy nutritional habits to improve obesity and cancer management
H2020: Excellence: Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
garant01.07.2017
21 Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU-- Iný domáci --garant
01.02.2017
31.12.2017
22
 Virtuálne softvérové laboratórium pre kolaboratívne riešenie úloh pri vzdelávaní
KEGAgarant01.01.2014
31.12.2016
23
 Vyhľadávanie v štrukturovaných dátových zdrojoch založené na semantike kľúčových slov
COSTgarant01.11.201414.10.2017
24
 Výskum metód získavania, analýzy a personalizovaného poskytovania informácií a znalostí
OP VaVgarant
26.01.2011
30.09.2015
25M. Bieliková
KEGA
garant
01.01.200431.12.2006

Pomocou nasledujúceho tlačidla môžete zobrazený zoznam projektov exportovať do formátu pre tabuľkový procesor Excel.

Legenda:
Aktívne stavy:
podaný
riešený
schválený
Neaktívne stavy:
neschválený
ukončený neúspešneukončený úspešne